Let's Talk: hälsovanor kan påverka depression

träning-depression Beräknad lästid: 4:15 min

Världshälsoorganisationen (WHO) grundades den 7 april 1948. Av denna anledning firas världshälsodagen varje år den 7 april för att högtidlighålla grundandet av WHO. Den innebär en unik möjlighet att uppmärksamma och öka medvetandet om något specifikt tema och tillstånd. I år ligger fokus på depression med kampanjen "Depression: Let's Talk".

Depression är en av de vanligaste sjukdomarna i den industrialiserade världen och den rankas av WHO som den enskilt största bidragande orsaken till ohälsa globalt.1

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Vad är depression?

Depression kännetecknas av nedstämdhet, avsaknad av intresse eller känsla av glädje, skuldkänslor eller lågt självförtroende, dålig sömn och aptit, trötthetskänsla och dålig koncentrationsförmåga.1

Ångestsyndrom syftar på en grupp mentala tillstånd som kännetecknas av känslor av ångest och rädsla, som innefattar generaliserat ångestsyndrom (GAD), panikångest, fobier, social ångest, tvångssyndrom (OCD) och posttraumatiska stressyndrom (PTSD).1

Både depression och ångestsyndrom drabbar kvinnor i högre utsträckning än män. Tillstånden kan leda till en försämrad vardaglig funktionsförmåga samt ett försämrat allmänt hälsotillstånd och nästan 5% av Sveriges befolkning lider av något eller bägge av dessa tillstånd.1 Lindriga och måttliga mentala hälsoproblem utgör det största antalet fall och sådana syndrom har ökat under flera decennier. Dock erkänns psykisk ohälsa som en väsentlig nationell fråga av de svenska myndigheterna.2

Psykisk ohälsa står för de vanligaste förekommande arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige.2

Motion kan vara ett verktyg mot depression

Alla vet att träning är bra för hälsan. Regelbunden träning minskar riskerna för hjärtsjukdom och diabetes samt ökar den förväntade livslängden. När man känner sig deprimerad är träning kanske det sista man vill hålla på med, men allt mer forskning tyder på att vi kanske kan ‘svettas bort depressionen’.3 Hur som helst kan träning användas tillsammans med andra behandlingsmetoder för att lindra depressionssymptom och hjälpa oss att leva ett lyckligt liv.

Trots att fysisk smärta och depression är två olika saker finns det likheter i det sätt som den mänskliga hjärnan reagerar på bägge tillstånden genom att involvera samma nervbanor. Människor talar ofta om att de upplever mental smärta när de känner sig deprimerade eller har förlorat någon närstående, för att ta några exempel. Under perioder av utdragen stress och smärta producerar kroppen endorfiner för att hjälpa oss att klara av smärtan. Därför anser vissa forskare att endorfiner kan avhjälpa depressionskänslor lika väl som fysisk smärta.3

Depression och livsstilssjukdomar

Kopplingen mellan depression och andra hälsotillstånd är inte enkel. Depression ökar risken för t. ex. hjärt- och kärlsjukdom och hjärt- och kärlsjukdom ökar i sig risken för att drabbas av depression.4

Alan Rozanski skriver i tidskriften Journal of the American College of Cardiology “De mekanismer som gör att depression förorsakar hjärt-och kärlsjukdomar faller inom två kategorier;

  • en högre frekvens av dåliga hälsovanor som rökning, fysisk inaktivitet
  • bristande efterlevnad av läkemedelsbehandling samt direkta patofysiologiska effekter” 5

Det här är skälet till varför träning inte bara bekämpar orsakerna till hjärtsjukdom utan också kan lindra depressionssymptom

”Genom att påvisa effektiviteten hos träning i jämförelse med antidepressiv läkemedelsbehandling för att reducera depressionssymptom,” menar Rozanski, “har Blumenthal et al. nu kommit fram med ett viktigt ytterligare incitament för att utveckla praktiska träningsprogram för medicinska patienter”.

"Let's Talk" - våga tala om depression

WHO har som mål att öka kunskapen om depression och att försöka bryta det stigma som finns kopplad till depression och psykisk ohälsa. Depression kan drabba vem som helst men den kan behandlas och det finns olika sätt att påverka både symptom och utfall.

Fysisk träning har dokumenterat positiva effekter på psykiskt välmående. Att engagera sig i sådant man tidigare njöt av som att umgås med familj och vänner, samt att äta och sova ordentligt bör vara det första steget till självhjälp. Det allra viktigaste är dock att kontakta sjukvården och be om hjälp.


Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ