Sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och prediabetes

Sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och prediabetes Beräknad lästid: 4:45 min

Hjärtsjukdom är idag en av världens främsta dödsorsaker. Det är möjligt att avsevärt minska förekomsten genom förbättrad vård och hälsosammare livsstil, exempelvis genom ändrad kosthållning och träning.

Genetik eller livsstil?

Hjärtsjukdom är ett tillstånd som påverkas av genetiska faktorer såväl som av livsstil. Många individer kan ha haft inställningen att eftersom sjukdomen har genetiska orsaker finns det inget de kan göra åt saken. Forskning har visat att detta är felaktigt. Studier har visat på en stark koppling mellan hjärtsjukdom och andra kroniska sjukdomar, som prediabetes och diabetes. Forskning som publicerats i BMJ har följt en miljon människor över en tioårsperiod och funnit att prediabetes var associerat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Prediabetes är ett tillstånd som indikerar att en person sannolikt kommer att utveckla nedsatt glukostolerans, typ 2-diabetes. Diabetes (både typ 1 och 2) kan leda till flertalet komplikationer och kan öka den allmänna risken att dö i förtid.

Förbättrade rutiner kan bidra till tidig upptäckt

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar rutiner för att hitta fall av prediabetes genom att undersöka patientens blodsockernivå efter 10-12 timmars fasta. En blodsockernivå mellan 6,1 och 6,9 mmol/L vid fasta vid två eller fler provtillfällen indikerar prediabetes. Det amerikanska diabetesförbundet (ADA) förespråkar ett lägre gränsvärde, mellan 5,6 och 6,9 mmol/L.

En annan värdefull markör är Hemoglobin A1c (HbA1c), eller glykerat hemoglobin, som återspeglar den genomsnittliga glukosnivån under de föregående två till tre månaderna. Ett värde mellan 42-47 mmol/mol indikerar att man ligger i farozonen för att utveckla diabetes typ-2. När mängden glukos ökar binder det till proteinet hemoglobin, vilket skapar glykerat hemoglobin. HbA1c-testet visar hur mycket glukos som är bundet till hemoglobinet. Förbättrade metoder för att upptäcka prediabetes kan motivera fler människor att ändra sin livsstil, vilket kan gynna deras hälsa på många sätt.

"Målet är att ta reda på vilka som löper den högsta risken inte bara att drabbas av diabetes utan även någon av dess allvarliga komplikationer, inklusive njursjukdom, hjärt-kärlsjukdom, och i värsta fall död ... HbA1c verkar vara det verktyg som är bäst lämpat för att göra detta", säger Bethany Warren från Johns Hopkins Universitet och huvudförfattare till studien. Resultaten publicerades i november förra året i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Patienter går miste om möjligheten att förhindra sjukdom

Oavsett hur tillståndet exakt definieras eller diagnostiseras råder enighet kring några saker. Bristande kunskap och missförstånd kring de faktorer som bidrar till hjärtsjukdomar och diabetes kan innebära att patienter går miste om möjligheten att förhindra sjukdom. En bättre rutin behövs för diagnostisering och kontroll av patienter med prediabetes. En rutin som förutom att reducera risken för typ 2-diabetes även reducerar risken för komplikationer som hjärt-kärlsjukdom.

För att minska risken för sjukdom krävs att patienten tar eget ansvar och aktivt deltar för att göra livsstilsförändringar, exempelvis genom att äta hälsosammare och motionera mera. Mycket kan uppnås genom livsstilsförändringar. Vad gäller typ 2-diabetes kan enkla steg som att upprätthålla ett lågt midjemått med hälsosam kost och fysisk aktivitet samt avhållande från rökning och alkohol göra stor skillnad i sjukdomsutvecklingen.

Blodprover ger en förståelse för hur livsstil påverkar hälsan

Genom regelbundna blodprov kan man upptäcka trender i glukosnivåer som indikerar prediabetes och att man ligger i farozonen för att få typ-2 diabetes flera år innan man utvecklar typ 2-diabetes. Därmed möjliggör blodprover en förståelse för individen hur deras livsstil påverkar deras hälsa eller hur den skulle kunna påverkas i framtiden. Forskning publicerad i The Lancet 2009 bekräftade att "förändringar i glukoskoncentration, insulinkänslighet och insulinsekretion kan ses så mycket som 3-6 år innan diabetes diagnostiseras".

Förebyggande åtgärder som förändrad livsstil och regelbunden kontroll av blodmarkörer kan förhindra eller dämpa utvecklingen av diabetes och dess komplikationer. Därför behöver patienten vara proaktiv när det gäller att förstå vikten av livsstilsförändringar, deras syfte och nyttovinst.

Socialstyrelsen har via sin artikel “kost vid diabetes” bra råd på olika matvanor som kan förbättra blodsockervärden.


Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ