Regelbundna Hälsokontroller

Därför ska du jämföra dina personliga värden

Beräknad lästid: 3:30 min

Genom att regelbundet kolla dina värden genom blodprov kan du se hur förändringar i vardagen påverkar ditt välbefinnande och risken att drabbas av vanliga sjukdomar, såsom typ 2-diabetes. Hälsa är inte generell, utan något där människor ofta har unika behov och under ytan finns många indikatorer för hur en person mår.

Allt fler är medvetna om hur viktig hälsan är för hur man presterar i vardagen, både på jobbet och fritiden. Mycket kan vi påverka själva genom val av livsstil. Kost, motion, stress och sömn är faktorer som har betydelse för hur vi mår och risken att drabbas av sjukdom. Kunskap om ärftliga faktorer kan vara en ögonöppnare och bidra till att vi gör bättre hälsoval.

Blodprover är ett smidigt och smart sätt att få en samlad bild av det allmänna hälsotillståndet och riskfaktorer för sjukdom. Tydlig, överskådlig och regelbunden information om dina värden är ett kraftfullt verktyg om du vill ta kontroll över din egen hälsa.

Ger unika möjligheter

Hur dina egna värden ligger i förhållande till de gränsvärden som sätts av hälso- och sjukvården är viktig information, men lika viktigt är att se hur dina individuella värden förändras över tid. När du testar dina värden kontinuerligt kan du jämföra med dig själv.

Att se hur du själv kan påverka värdena genom enkla förändringar gör det lättare och roligare att ta ansvar för den egna hälsan.

Upptäck sjukdomsrisker i tid

Även friska och vältränade personer får med åldern svårare att ta upp vissa näringsämnen och lättare att drabbas av sjukdom, till exempel typ-2 diabetes. Genom att följa dina egna blodsockervärden över tid kan du på ett tidigt stadium upptäcka om du har prediabetes, ett förstadium till typ-2 diabetes.

Andra värden som är viktiga att hålla koll på är nivån av vitaminer, mineraler eller spårämnen. Vår förmåga att tillgodogöra oss till exempel B-vitaminer i maten minskar med åren och det kan i värsta fall drabba nervsystemet och den kognitiva förmågan.

Kronisk inflammation

Värden som ger en indikation på graden av inflammation i kroppen är ofta starkt kopplade till hur vi mår. Även om du känner dig stark och frisk är det skönt att få ett kvitto i form av ett lågt CRP (C-reaktivt protein) som ingår i immunförsvaret. Värdet ökar snabbt om du får en infektion och kan vara förhöjt om du har en kronisk inflammation i kroppen.

Vanligt CRP, ofta kallat för “snabbsänkan”, är mest känt som ett infektionsprov, men något som kanske inte är lika känt är att CRP även spelar roll i riskvärderingen för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Medan vanligt CRP mäter de höga CRP-nivåer som uppkommer i samband med infektionssjukdom eller vävnadsskada, kan man med ett så kallat “högkänsligt CRP” mäta den kroniska låggradiga inflammation som kan finnas i kroppen hos personer som känner sig friska.

Individuell variation

Om du känner dig trött och sliten kan det förstås bero på levnadsvanor eller tillfälliga omständigheter, men om du känner att den förklaringen inte räcker kan det vara en god idé att hålla koll på värden som visar din sköldkörtelfunktion, TSH (tyreoideastimulerande hormon) som styr produktionen av T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin). TSH-halten i blodet varierar mellan olika individer. Den kan också variera hos friska person vid olika tillfällen. Därför är det bra att följa över tid och att jämföra med sig själv.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ