TillbakaEn artikel från Harvard School of Public Health från 2011 undersöker hur lycka påverkar människors hälsa och menar att personer med en positiv syn på livet generellt sett drabbas av färre sjukdomar och lever längre. Alltså skulle det gamla talesättet att ett gott skratt förlänger livet stämma i allra högsta grad.

Artikeln menar även att 80% av alla hjärtattacker i USA inte beror på genetiska sjukdomar eller på annat sätt medfödd risk utan är direkt relaterade till livsstilsfaktorer som diet, rökning och motion. Varför så många aktivt ignorerar sin hälsa låter författaren vara osagt men ställer samtidigt frågan till om inte lycka och en positivt livssyn skulle kunna påverka dessa val. Det ser alltså ut att finns goda grunder att tro att lycka påverkar hälsan men påverkar hälsan lyckan?


Lyckliga och hälsosamma Människor

Hur påverkar hälsa lyckan?

Först bör vi reda ut vad hur man kan definiera lycka. Psykologen, författaren och nobelpristagaren Daniel Kahneman menar att lycka är ett alltför vagt begrepp att reda ut och väljer hellre att tala om välmående. Kahneman menar att välmående beror på hur vår uppfattning och vårt minne fungerar och introducerar i en avhandling begreppen Upplevelsejaget och Minnesjaget.

Upplevelsejaget är summan av alla tillfällen som man upplever i livet. Kahneman definierar ett tillfälle till ca 3 sekunder och menar att jagets välmående baseras på hur man upplever varje givet tillfälle. En dag innehåller 20 000 av dessa microtillfällen som summerar antalet till totalt 500 miljoner över en livstid.

Minnesjaget utgörs av minnet av olika tillfällen och håller räkning på, skapar och underhåller berättelsen om ditt liv. När någon frågar om din semester träder Minnesjaget in och svarar hur bra eller dåligt hotellet eller stranden var.

Kahneman talar även om skillnader mellan Upplevelsejaget och Minnesjaget, dvs. vara lycklig i livet (upplevelsen) eller vara lycklig med livet (uppfattningen av det). Minnesjaget är väldigt selektivt och kan minnas en upplevelse som positiv fast den inte var det i ögonblicket. Ett misstag vi gör när vi tänker på lycka är att vi lägger alldeles för stor vikt kring Minnesjaget i form av att skaffa en större hus eller bättre bil eller annat som förstärker den bild av lycka vi har. Minnesjaget utgör en betydligt mindre del av ens liv och har en relativt liten inverkan på välmående jämfört med Upplevelsejaget.

Vad påverkar då upplevelsejaget och hur kan man påverka det i en positiv riktning? Upplevelsejaget påverkas av flera faktorer men en av de främsta är hälsa. Hälsa påverkar hur vi mår i varje givet tillfälle och en god hälsa bör därför vara en prioritering för den som vill öka sitt välbefinnande.

Ett exempel på hur upplevelsejaget påverkas av ohälsa är hur du skulle uppleva en middag på en bättre restaurang när du har influensa eller hur en överviktig person upplever en rask promenad.


Symptom på ohälsa

Symptomen på ohälsa är dock inte alltid lätta att identifiera. Patientorganisationer som patientientslikeme.com och healthunlocked.com samlar data från över 300.000 medlemmar och listar de främsta symptomen på ohälsa som trötthet, oro och depression. Den fysiska hälsan påverkar alltså den psykiska hälsan. Det är tänkbart att den ökande fysiska ohälsan en bidragande orsak till det ökande psykiska ohälsan men än saknas forskning som stödjer denna tes. Dock visar nya studier att det även finns en korrelation mellan tarmbakterier och mentalt välbefinnande vilket ytteligare visar hur hälsan påverkar välbefinnandet.

Vi på Werlabs tror på att ge våra användare individanpassad information om deras hälsotillstånd så de lättare kan ta rätt beslut för bättre hälsa och välmående.


Om denna artikel

Artikeln är skriven för att inspirera privatpersoner att ta ökat ansvar för sin långsiktiga hälsa. Artikeln är populärvetenskaplig och skall inte ses som en vetenskapligt säkerställd rekommendation. Det kan särskilt noteras att vi inte säkerställt att det inte finns bättre eller senare forskning och rön som kan komma till en annan slutsats. Det kan även noteras att artikeln är skriven av en journalist.Gå till 'Alla tester'


Läs vad våra användare säger om oss här.

Gå tillbaka till alla Artiklar.