Fungerar din sköldkörtel optimalt?

Fungerar din sköldkörtel optimalt?

Beräknad lästid: 4:15 min

Nära en halv miljon människor i Sverige har en diagnos som innebär att sköldkörteln inte fungerar som den ska. Det kan ge alltifrån lättare, diffusa besvär till allvarliga sjukdomstillstånd. Med ett blodprov kan du upptäcka om din sköldkörtel producerar för lite eller för mycket hormoner.

Sköldkörteln producerar hormoner som styr ämnesomsättningen i cellerna och påverkar därför nästan alla funktioner i kroppen. Både underproduktion – hypotyreos – och överproduktion – hypertyreos – kan ge mer eller mindre allvarliga symtom. Trötthet, nedstämdhet, depressiva symptom, frusenhet och viktuppgång kan vara tecken på hypotyreos. Svettningar, hjärtklappning och viktnedgång kan vara symptom på hypertyreos.

Lagom mängd hormoner

De blodvärden som visar din sköldkörtelfunktion är TSH (tyreoideastimulerande hormon) som produceras i hypofysen. TSH styr sköldkörtelns produktion av T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin). Halten av T4 och T3 i blodet bromsar i sin tur hypofysens produktion av TSH. Sköldkörteln och hypofysen reglerar alltså varandra så att det bildas en lagom mängd hormoner.

Blodvärdena kan variera

TSH-halten i blodet varierar mellan olika individer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Därför är det bra att följa sina värden över tid och att jämföra med sig själv. T4 bildas i sköldkörteln och omvandlas i kroppens vävnader till T3, vilket är den aktiva formen.

Andra blodmarkörer

Andra blodmarkörer kan visa om den rubbade sköldkörtelfunktionen beror på produktion av autoantikroppar. TPO-ak (antikroppar mot tyreoideaperoxidas) och TRAK (tyreoideastimulerande hormonreceptorantikroppar) kan både rubba hormonproduktionen och förstöra kroppens vävnader.

Om dina hormonvärden ligger utanför de så kallade referensvärdena kan din sköldkörtelfunktion behöva utredas av läkare. Om dina värden ser bra ut och du ändå inte mår bra, är det viktigt att utreda om dina symtom orsakas av någon annan sjukdom.

Diffusa sköldkörtel symtom

Underproduktion av sköldkörtelhormon, hypotyreos, är den vanligaste rubbningen av sköldkörtelfunktionen. Då går kroppen på lågvarv, man kan känna sig trött, nedstämd, frusen samt öka i vikt. Sjukdomen brukar utvecklas långsamt och symtomen kan vara diffusa, särskilt i början. Hypotyreos beror oftast på att immunförsvaret har orsakat en autoimmun reaktion. Brist på grundämnet jod ökar risken att drabbas. I Sverige finns därför jod som livsmedelstillsats i vanligt salt.

Vanligare bland kvinnor

Hypotyreos är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Symptomen kommer ofta i samband med klimakteriet. Risken ökar också efter en förlossning men då kan sjukdomen ibland gå över av sig självt.

Hypotyreos behandlas med syntetiskt framställt sköldkörtelhormon, Levaxin. Att ställa in rätt dos kan ta lite tid och symtomen försvinner inte alltid direkt. Även efter att hormonnivåerna har normaliserats kan det dröja månader innan man har återhämtat sig.

Extrakt kan ge biverkningar

Innan levaxinet kom fanns bara extrakt av torkad sköldkörtel från grisar och kor. Sådana extrakt används även idag av personer som inte tycker att levaxin hjälper. Läkemedelsverket avråder från att använda torkad sköldkörtel från djur eftersom den kan ge biverkningar och göra att provsvaren blir svåra att tolka.

Kroppen går på högvarv

Överproduktion av sköldkörtelhormon, hypertyreos, gör tvärtom att kroppen går på högvarv. Viktnedgång, svettningar och hjärtklappning är vanliga symtom. Hypertyreos kan bero på Graves sjukdom, vilket är en autoimmun sjukdom som delvis är ärftlig, förr kallad Basedows sjukdom. Den andra vanliga typen av struma som orsakar hypertyreos är toxisk knölstruma.

Operation eller radioaktivt jod

Vid hypertyreos kan man antingen ta bort sköldkörteln med ett kirurgiskt ingrepp eller slå ut sköldkörtelns hormonproduktion med radioaktiv jod. Ibland räcker läkemedelsbehandling som hämmar produktionen. Följden blir ofta att man istället får hypotyreos och behöver livslång behandling med Levaxin.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ