Sköldkörteln under graviditet

Läkare som undersöker en gravidmage

Beräknad lästid: 3:30 min

Mammans Sköldkörtel är livsviktig för fostret. Sänkt sköldkörtelfunktion kan skada fostret om du är gravid. Ett TSH-prov är ett enkelt sätt att testa om sköldkörteln fungerar som den skall. Trots detta testas inte alla gravida i Sverige, ännu.

På halsens framsida sitter en körtel som, sin litenhet till trots, spelar stor roll för hela vår kropp. Sköldkörteln påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen med hjälp av hormoner. Hypotyreos är den medicinska beteckningen som används om sköldkörteln inte tillverkar tillräckligt med hormoner. Ett blodprov kan visa om en person lider av en underfungerande sköldkörtel, det vanligaste sättet att testa funktionen i sköldkörteln är att mäta nivåerna av TSH (tyreoideastimulerande hormon), T3 ( trijodotyronin) och T4 (tyroxin) i blodet.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Sköldkörteln styr ämnesomsättningen

Ämnesomsättningen sjunker och kroppen går ner på ett slags lågvarv hos den som lider av hypotyreos. Symtomen kan vara diffusa och varierande men frusenhet, torr hud, håravfall, svullnadstendens, förstoppning, muskelvärk och ledvärk är vanligt förekommande besvär. Psykiska symtom är ofta trötthet och det som äbst kans beskrivas som tanketröghet.

Problemet är långt mer utbrett bland kvinnor än män. I Sverige medicinerar cirka 100 000 kvinnor för störningar i sköldkörtelns hormonproduktion. Hypotyreos kan behandlas med hjälp av tabletter som innehåller sköldkörtelhormonet tyroxin.

Sköldkörtel och graviditet

Sköldkörtelns funktioner är viktiga för en kvinnas fertilitet, underfunktion i sköldkörteln kan vara ett skäl till att man har svårt att bli gravid. Under själva graviditeten spelar sköldkörtelns funktion också en viktig roll för fostrets utveckling.

En graviditet är påfrestande för kroppen, ett slags stresstest för många organsystem, däribland sköldkörteln. Om sköldkörtelns funktion sviktar under graviditet ökar risken för missfall, det har vetenskapen vetat om länge. Omkring fem procent av alla kvinnor som fött barn drabbas av sköldkörtelrubbningar under graviditeten eller efter förlossningen.

Nya riktregler utredda

För fyra år sedan beslutade Svensk förening för gynekologi (SFOG) att nya riktlinjer kring graviditet och sköldkörtelfunktion behövdes. En arbetsgrupp tillsattes för att gå igenom aktuell forskning och för några månader sedan presenterade de sin rapport i en artikel i Läkartidningen. I den konstaterar de bland annat att obehandlad hypotyreos ökar risken för komplikationer hos fostret under graviditet. Arbetsgruppen efterfrågar därför ett referensintervall för TSH som skall gälla för alla gravida. Ett referensintervall är en slags vetenskapligt grundad tabell som anger vilka nivåer, i det här fallet av hormonet TSH, som anses ligga inom intervallet ”frisk” eller indikerar förhöjd risk för foster och mamma.

Svenska gränsvärden för sköldkörtelhormon saknas

Flera länder har redan tagit fram referensintervall för gravida, men i Sverige finns inget sådant, åtminstone inte som gäller för alla. Gravida som tillhör olika typer av riskgrupper testas via mödravården, men kvinnor utanför dessa riskgrupper testas inte som standard. Ett svenskt referensintervall för TSH hos gravida skulle hjälpa mödravården att sätta in behandling med sköldkörtelhormon i rätt tid hos fler av de gravida kvinnor som under någon av graviditetens trimestrar får sänkt sköldkörtelfunktion.

Socialstyrelsen har nu börjat arbetet med att ta fram rekommendationer om nationella riktlinjer och utreder också nyttan av att testa av alla gravida kvinnor.


Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ