Min journal

Hashimotos sjukdom

Hashimotos sjukdom (även kallat Hashimotos tyreoidit och kronisk lymfocytär tyreodit) är en autoimmun sjukdom som innebär att sköldkörteln blir kroniskt inflammerad.

Bakgrund om Hashimotos sjukdom

Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom där det bildas antikroppar i kroppen, som i sin tur leder till att kroppens immunförsvar – i det här fallet – börjar attackera sköldkörteln. Antikropparna som bildas kallas för TPO-ak. Detta leder till att man får en kronisk inflammation vilket gör att sköldkörteln bryts ner och dess funktion försämras.

Vid Hashimotos sjukdom kan sköldkörteln ibland skrumpna ihop. Vid andra typer av sköldkörtelsjukdomar är det vanligare att man kan se förstoringar av sköldkörteln – såsom vid hypertyreos och struma – medan vid Hashimotos sjukdom kan den fasen ibland utebli och förskrumpningen sker direkt.

Sjukdomen upptäcktes i början av 1910-talet av Hakaru Hashimoto och fick sitt namn därefter.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Hashimotos drabbas främst kvinnor

Det är fler kvinnor än män som drabbas av sjukdomen, och statistiskt beräknas det vara sju gånger vanligare hos kvinnor. Det är vanligast att man får sjukdomen när man är i medelåldern, men även tonåringar och unga vuxna kan drabbas.

Sjukdomen antas vara ärftlig då den ofta kan ses hos flera personer med samma genetiska band. Det tros även finnas en större benägenhet att drabbas om man har andra autoimmuna sjukdomar i sin biologiska släkt eller om man själv har andra autoimmuna sjukdomar. I vissa fall kan symptomen och sjukdomen även uppkomma som följd av andra sjukdomar och behandlingen av dessa, såsom sköldkörtelcancer.

Hashimotos sjukdom symptom

Det finns en mängd olika symptom för Hashimotos sjukdom, och det kan vara svårt att koppla symptomen just till sköldkörtelns funktion då symptomen kan vara så omfattande och påverka väldigt skilda kroppsliga funktioner. Några vanliga symptom är följande:

 • Trötthet
 • Viktuppgång
 • Blekt ansikte
 • Svullnad i ansiktet
 • Frusenhet
 • Infektioner
 • Värk i muskel och leder
 • Förstoppning
 • Oregelbunden menstruation
 • Depression
 • Håravfall
 • Vitaminbrist
 • Mineralbrist
 • Svårigheter att bli gravid
 • Panikångest

I början av sjukdomsförloppet kan man ha andra symptom, då det är vanligt att kroppen vid denna tidpunkt producerar för höga doser sköldkörtelhormon. Detta kan göra att symptomen i början misstas för att vara hypertyreos, då symptomen kan vara desamma. Efter ett tag brukar sköldkörtelhormonnivåerna sjunka och man får då istället brist på sköldkörtelhormon, även kallat hypotyreos.

Man kan vid Hashimotos sjukdom även få förstorad sköldkörtel som visar sig i form av struma, men i vissa fall får man inga synliga eller kännbara symptom. Detta kan göra det svårt att upptäcka att det finns en förändring på sköldkörteln.

Några ovanliga symptom som ett fåtal drabbas av är myxödem och non-Hodkins lymfom. Myxödem innebär att ämnesomsättningen är kroniskt nedsatt och non-Hodkins lymfom är en cancerform som har satt sig i lymfsystemet i kroppen.

Sköldkörteltest XL

845 kr

Sköldkörtelprov innehåller både de vanligaste testerna för att se problem med sköldkörteln: TSH, T4 och T3, och antikropparna TPOAb och TRAK för en djupare undersökning.

Testet svarar på om du har en över- eller underfunktion av sköldkörteln och vad det kan bero på.

5 hälsomarkörer

Hashimotos sjukdom diagnos

Diagnosen ställs genom att man tar blodprov och kollar antalet antikroppar. Om antikropparna av typen TPO-ak (Anti TPO) är fler än de brukar kan det bero på Hashimotos sjukdom. Man kan också kolla på de andra symptomen man har och huruvida dessa stämmer överens med symptomen som förekommer vid Hashimotos. I och med att symptomen kan synas i en mängd olika områden kan det bli nödvändigt att göra differentialdiagnostiska övervägningar för att undvika att feldiagnosticering – och felbehandling – görs.

Hashimotos sjukdom behandling

Behandlingen vid Hashimotos sjukdom kan bero lite på hur långt gången sjukdomen är. Om sjukdomen har lett till hypotyreos ges behandling för detta. Denna behandling är ofta i form av läkemedel som kortisol, sköldkörtelhormon eller andra typer av medicin. Läkemedelsbehandlingen syftar till att påverka hormonnivåerna i kroppen och att förbättra värdena i den mån det är möjligt.

Vid hypotyreos är det vanligt att kortisolnivåerna i kroppen sänks, vilket kan leda till brist av kortisol. Detta är extra viktigt om man redan har låga nivåer av kortisol sedan innan, och bör undersökas innan man påbörjar en sköldkörtelhormonbehandling.

När man påbörjar en sköldkörtelhormonbehandling är det viktigt att det görs långsamt och stegvis. Ofta kan det gå flera veckor mellan ökningarna av läkemedlet. Detta beror på att kroppen kan ha vant sig vid de låga nivåerna av sköldkörtelhormon och därför behöver tid att vänja sig vid högre nivåer än tidigare. Det finns ingen konkret dos av sköldkörtelhormon där kroppen kommer vara återställd, utan man brukar vanligtvis sträva efter att höja dosen tills symtomen på sjukdomen har upphört.

Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ