testosteron

Testosteron viktigt för livslusten

Beräknad lästid: 5:15 min

Vår hälsa är beroende av många hormoner, bland annat det manliga könshormonet testosteron. Det har en förmåga att hålla oss på gott humör, och är viktigt för sexdriften och livslusten. Låga nivåer kan ge sämre psykisk och fysisk hälsa, både hos män och kvinnor.

Känner du dig nedstämd, lättirriterad och kraftlös? Har du fått mindre sexlust, kanske minskad muskelmassa och mer bukfett? Det hör ofta till bilden hos män som har låga nivåer av testosteron.

Mellan 4 och 5 procent av män över 50 år har klara symtom på hormonbrist och samtidigt låga nivåer av testosteron. I den här gruppen kan hormonersättning ha positiva effekter på hälsan, enligt en expertgrupp inom Svensk Andrologisk Förening som utarbetat riktlinjer för behandling med testosteron för män.

Idag vet man att testosteronbehandling inte ökar risken för prostatacancer. Däremot kan hormonersättning trigga en oupptäckt prostatatumör. Därför är det viktigt att göra kontinuerliga PSA-test parallellt med eventuell hormonbehandling.

Även kvinnors hälsa och välbefinnande påverkas av testosteron. Dock finns ännu inget registrerat preparat för testosteronbehandling för kvinnor. Det behövs dessutom ett specialprov, testosteron känslig, för att kunna mäta kvinnors lägre testosteronnivåer.

Män som vill kontrollera sitt testosteronvärde rekommenderas att ta provet mellan kl.7-10 på morgonen på grund av dygnsvariation. Provet skall även tas fastande då lägre värden kan ses upp till 3 timmar efter matintag.

Ålder ingen orsak till låga nivåer

Testosteron bildas i första hand i testiklarna men också i äggstockarna hos kvinnor och i mindre mängd i binjurarna hos både män och kvinnor. Nyfödda pojkar har höga nivåer men de sjunker snabbt för att sedan stiga till vuxennivå under puberteten.

Idag vet man att normalviktiga, friska män behåller sina testosteronnivåer på en jämn nivå livet ut, åtminstone upp till 80-årsåldern. Åldrandet i sig är alltså inte orsak till testosteronbrist. Dock är fetma och övervikt starkt kopplade till låga testosteronnivåer, vilket är vanligare hos äldre. Det finns också en koppling mellan lågt testosteron och typ 2-diabetes, metabolt syndrom och hjärtkärlsjukdom. Även vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är låga nivåer vanligt.

Vad är normalt testosteronvärde för män?

Sambandet mellan testosteron i blodet (S-testosteron) och effekten på kroppens celler påverkas av flera faktorer, bland annat känsligheten hos mottagarna (receptorerna) för hormonet och bindningen till det sexhormonbindande globulinet (SHBG).

Som referensvärden anges ofta att S-testosteron >12 nmol/l sannolikt är normalt och värden <8 nmol/l sannolikt indikerar brist. Nivåer mellan 8 och 12 nmol/l är en gråzon, där man vid samtidiga symtom kan prova hormonbehandling för att utvärdera effekten, enligt Svensk Andrologisk förening.

Hur vet jag om jag har testosteronbrist?

Enbart testosteronvärdet säger inte tillräckligt, eftersom även friska personer i samma ålder kan ha väldigt olika ”normalvärden”. Vid en medicinsk bedömning utgår man därför främst från symptom. Om man har både låga värden och symptom på testosteronbrist kan man överväga vidare utredning och eventuell behandling.

Utredning görs för att man ska kunna utesluta att vissa symtom beror på till exempel sömnapné som är vanligt vid övervikt och fetma eller någon grundsjukdom som behöver behandlas.

Ett tydligt symtom på testosteronbrist hos män är hypogonadism, då testiklarna är små som en plommonkärna. Hypogonadism kan bero på en endokrin sjukdom, till exempel hypofyssjukdom, men kan även ha andra orsaker.

Testosteronbrist kan ha genetiska orsaker

Vissa genetiska sjukdomar ger också låg testosteronproduktion. I Sverige föds varje år ett 90-tal pojkar med Klinefelters. Trots att det är den vanligaste könskromosomrubbningen finns det de som inte får rätt diagnos eftersom symtomen inte alltid är så uttalade.

Det säkraste tecknet vid Klinefelter hos tonåringar och vuxna är små testiklar, mindre skäggväxt och muskelmassa samt stort sömnbehov. Män med Klinefelter är nästan alltid infertila – 98 av 100 har inga spermier alls i sädesvätskan. Många har även diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, högt blodtryck, benskörhet och sömnsvårigheter.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ