Hitta rätt blodprov för dig.

Hitta rätt blodprov för dig.

Förstå din hälsa på djupet

Genom dessa blodprover får du en omfattande analys av din allmänna hälsostatus. Helt enkelt svar på varför du mår som du mår. Men även en insikt om hur förändringar i din livsstil skulle kunna få dig att må bättre. Få insikter om hur du kan förbättra din hälsa. Förebygg istället för att behandla. Din digitala remiss skickas automatiskt till Werlabs-anslutna provtagningsställen.

Filtrera på kategori

Alla

Hälsokontroller

Genom dessa hälsokontroller får du en omfattande analys av din allmänna hälsostatus. Helt enkelt svar på varför du mår som du mår. Men även en insikt om hur förändringar i din livsstil skulle kunna få dig att må bättre.

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Hälsokontroll XL

Mäter dina blodvärden inom åtta områden och ger dig en bred bild av din hälsostatus.

Ger dig insikt om din status på hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser som till exempel höga blodfetter och förslag på nödvändiga livsstilsförändringar.

Folkhälsopaket

Fokuserar på tre viktiga områden: diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och sköldkörtel.

Ger dig insikt i hjärt- och kärl-status, diabetes, blodstatus, lever- och njurfunktion och sköldkörtelrubbning.

Upptäcker grundläggande avvikelser för att minska risken och arbeta förebyggande avseende hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Hormoner

Genom dessa hälsokontroller får du svar på hur dina hormoner påverkar din kropp. Upptäcker avvikelser i form av hormonell obalans som kan vara orsaken till exempelvis infertilitet, under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon, kortisol eller testosteronbrist eller om du till exempel närmar dig klimakteriet.

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Sköldkörtelprov XL

Utöver markörerna TSH, T4 och T3 mäts även antikropparna TPO och TRAK.

Ger dig en djupare insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av en mer specifik autoimmun aktivitet där även antikropparna TPO eller TRAK har bildats.

Sköldkörtelprov

Mäter de vanligaste markörerna: TSH, T4 och T3.

Ger dig insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon.

Kortisolprov

Mäter dina nivåer av stresshormonet kortisol.

Ger dig en insikt i hur dina kortisolnivåer påverkar dig.

Upptäcker om du har binjurebarksvikt, en ovanlig åkomma med symtom som bland annat trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång.

Testosterontest XL

Mäter dina testosteronvärden men även SHBG och LH samt även blodstatus.

Ger dig en djupare insikt i hur din testosteronproduktion ser ut och en uppskattning av det så kallade bioaktiva testosteronet.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till exempelvis minskad sexlust, för tidig pubertet, och infertilitet.

Testosterontest

Mäter dina testosteronvärden.

Ger dig insikt i hur din testosteronproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till olika tillstånd såsom minskad sexlust, för tidig pubertet, infertilitet, eventuell trötthet, energilöshet och irritabilitet.

Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsak till bland annat värmevallningar eller torra slemhinnor.

Progesterontest

Mäter dina progesteronnivåer.

Ger dig insikt i hur din progesteronproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsak till bland annat infertilitet men även om du till exempel närmar dig klimakteriet.

FSH & Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer men även ditt FSH - ditt follikelstimulerande hormon.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut och om det finns misstanke om nedsatt funktion i äggstockar eller testiklar.

Upptäcker bland annat avvikelser i samband med infertilitetsutredningar och vid utebliven menstruation.

Vitaminer & Mineraler

Rätt nivå på vitaminer & mineraler är viktigt för många av kroppens funktioner. Genom dessa hälsokontroller kan du få svar på om din kost är tillräcklig för att bibehålla dessa nivåer eller om du behöver förändra något.

 Vitamin & Mineraltest

Mäter nivåer på viktiga vitaminer och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brister som kan vara orsaken till trötthet, nedstämdhet och energilöshet.

Järnbristtest XL

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en djupare insikt om hur en eventuell brist eller ett järnöverskott kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning. Men även ev järnöverskott vars främsta symtom är ledvärk och trötthet.

Järnbristtest

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning.

Zinkbrist-test

Mäter dina zinknivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till nedsatt sårläkning, håravfall, mag- och tarmbesvär och nedsatt immunförsvar.

D-vitamintest

Mäter dina D-vitaminnivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till muskelsvaghet, ömhet, nedstämdhet och till viss del koncentrationssvårigheter.

Vitamin B12-test

Mäter dina B12-nivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan ge symtom som trötthet, förändrad känseluppfattning och försämrade reflexer.

Folattest

Mäter dina folat-nivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan ge symtom som trötthet, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga och andfåddhet.

Specifika organ

Dessa hälsokontroller analyserar specifika organ och deras funktioner. Genom dessa hälsokontroller kan du få svar på om du till exempel har avvikande värden i hjärta, lever, njure eller vilken nivå ditt blodsocker ligger på.

PSA-prov

Mäter mängden prostataspecifikt antigen.

Ger dig en insikt i vilken mängd PSA du har i blodet.

Indikerar om du har inflammation i prostatakörteln eller benign/malign förändring i prostatakörteln.

Inflammationstest

Mäter högkänsligt CRP och blodstatus.

Ger dig bland annat insikt om din snabbsänka.

Upptäcker om du har en inflammation eller infektion i kroppen.

Leverprov XL

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår på ett djupare plan.

Upptäcker om du har en eventuell virusinfektion, leversjukdom eller om det föreligger en alkoholpåverkan på levern.

Leverprov

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår.

Upptäcker om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever.

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Njurprov

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår.

Upptäcker om du har en tendens till försämrad njurfunktion som i sin allvarligaste form kan vara njursvikt.

Binjuretest - DHEAS

Mäter dina DHEAS-nivåer i kroppen.

Ger dig bilden av ditt DHEAS-värde - som återspeglar binjurebarkens aktivitet i bildningen av könshormon.

Upptäcker eventuell binjurebarksvikt som påverkar ditt östrogen och testosteronvärde och kan bland annat leda till trötthet och avmagring.

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.

Hjärttest

Mäter bland annat blodfetter och blodsockernivåer.

Ger dig viss insikt om dina nivåer av viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Upptäcker om du har höga blodfetter eller högt blodsocker.

Diabetes & Blodsockertest XL

Mäter blodsockernivåer på ett djupare plan.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer men även HbA1c och C-peptid.

Ger dig en tydligare indikation på om du har typ 1-diabetes eller är i riskzonen för typ-2 diabetes samt ger en indirekt mätning av insulinproduktionen.

Diabetes & Blodsockertest

Mäter blodsockernivåer.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer.

Ger dig en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes.

Ledvärkstest

Mäter antikroppar förknippade med ledvärk, blodstatus och inflammation.

Ger dig en bild om din ledvärk har en underliggande autoimmun orsak.

Ger dig svar på om du eventuellt har ledgångsreumatism.

PEth - Alkoholkonsumtionstest

Mäter PEth.

Ger dig en bild över din alkoholkonsumtion.

Indikerar om din alkoholkonsumtion riskerar att påverka din hälsa.

Allergi

Genom dessa hälsokontroller får du svar på om du har en allergi men även vilken typ av allergi du har. Här får du svar på om du exempelvis är pälsdjursallergiker eller har en viss typ av matallergi.

Pollenallergi-test

Mäter markörer för gräs- och trädpollen.

Ger dig svar på om du är allergisk för gräs- eller trädpollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av pollen.

Allergitest XL

Mäter markörer för mat, pälsdjur och pollen.

Ger dig en djupare inblick i vad du är allergisk mot.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom kliande och röda ögon eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont är orsakade av allergi.

Glutenintoleranstest

Mäter markör för glutenintolerans.

Kan påvisa tecken på om du är glutenintolerant.

Upptäcker intolerans som kan tyda på att dina besvär såsom trötthet, diarré, viktminskning och nedstämdhet kan vara orsakade av glutenintolerans.

Matallergi-test

Mäter markörer för matallergi.

Ger dig svar på vilken matallergi du har.

Upptäcker om du är allergisk mot komjölk, ägg, vete, soja eller jordnöt.

Pälsdjursallergi-test

Mäter markörer för pälsdjur.

Ger dig svar på vilket pälsdjur du är allergisk mot.

Upptäcker om du är allergisk mot hund, katt, häst eller gåsfjäder.

Gräspollenallergi-test

Mäter markör för gräspollen.

Ger dig svar på om du är allergisk mot gräspollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av gräspollen.

Trädpollenallergi-test

Mäter markör för trädpollen.

Ger dig svar på om du är allergisk mot trädpollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av pollen.

Kvinnohälsa

Vi erbjuder hälsokontroller för att hjälpa dig att ta kontroll över din hälsa och välbefinnande som kvinna. Våra tester kan hjälpa dig att upptäcka och förebygga en rad olika hälsoproblem som är specifika för kvinnor, såsom hormonell obalans, nivå av näringsämnen under graviditet eller få insikter som påverkar din fertilitet om du planerar en graviditet.

Vänta Barn-test

Mäter din ämnesomsättning, näringsämnen och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka dig före, under och efter graviditet.

Upptäcker avvikelser som skulle kunna leda till blodbrist, graviditetsdiabetes och sköldkörtelrubbningar.

Graviditetstest

Mäter hCG i blodet.

Ger dig ett exakt mått på hCG-värdet.

Upptäcker graviditet i ett tidigt skede. Ett förhöjt hCG-värde kan i de flesta fall uppmätas redan några dagar efter implantation.

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

FSH & Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer men även ditt FSH - ditt follikelstimulerande hormon.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut och om det finns misstanke om nedsatt funktion i äggstockar eller testiklar.

Upptäcker bland annat avvikelser i samband med infertilitetsutredningar och vid utebliven menstruation.

Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsak till bland annat värmevallningar eller torra slemhinnor.