DHEAS

DHEA är ett hormon som skapas i binjurarna och som i kroppen ombildas till testosteron och östrogen. Produktionen av DHEA är som högst i 20-årsåldern och sjunker sedan sakta över tid. Binjurefunktion ger dig en bild av ditt DHEAS-värde. Detta hormon kan vara lågt vid binjuresvikt (Addisons sjukdom).


345 kr

Varför ska du beställa DHEA-test?

  • Vill du förstå hur dina hormoner påverkar din livskvalitet? Symtom som trötthet, allmän svaghet och avmagring kan bero på binjuresvikt.

Vilka tester ingår i DHEA-testet?

De här markörerna testas:

Oftast utför man tester för att ta reda på DHEAS- kortisol- och könshormonnivåerna samtidigt. På så sätt får man den bästa överblicken över binjurarnas funktion.


345 kr