DHEAS-test

DHEAS är ett hormon som skapas i binjurarna och som i kroppen ombildas till testosteron och östrogen. Produktionen av DHEAS är som högst i 20-årsåldern och sjunker sedan sakta över tid. Binjurefunktion ger dig en bild av ditt DHEAS-värde. Detta hormon kan vara lågt vid binjuresvikt (Addisons sjukdom).

DHEAS-test

395 kr

  • Kontrollera ditt DHEAS-värde
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID

Varför ska du beställa DHEAS-test?

  • Vill du förstå hur dina hormoner påverkar din livskvalitet? Symtom som trötthet, allmän svaghet och avmagring kan bero på binjuresvikt.
  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vilka tester ingår i DHEAS-testet?

De här markörerna testas:

Oftast utför man tester för att ta reda på DHEAS- kortisol- och könshormonnivåerna samtidigt. På så sätt får man den bästa överblicken över binjurarnas funktion.