Diabetes

 • Blodsockertest

  Blodsockertestet ger dig en bild av dina blodsockernivåer och en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes. Dina blodsockernivåer påverkas av högt socker- och kolhydratintag och mängden fysisk aktivitet. Genom att kontinuerligt mäta ditt blodsocker kan du förebygga risken att utveckla insulinresistens och typ-2 diabetes.

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Stora Blodsockertestet

  Stora Blodsockertestet ger dig en bild av dina blodsockernivåer och en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes. Testet analyserar förutom glukos och HbA1C även C-peptid och IGF-1. C-peptid är en restprodukt från insulinproduktion vilket ger en indikation på begynnande insulinresistens. IGF-1 (Insulin Growth Factor) är ett tillväxthormon. Höga nivåer av IGF-1 kan medföra ökad risk för insulinresistens och typ-2 diabetes.

  Hälsomarkörer

  595 kr
 • IGF-1 & C-Peptidtest

  IGF-1 är ett tillväxthormon som påverkar cellernas tillväxt. IGF-1 produceras främst i levern och utsöndringen påverkas av tillväxthormonet GH och av näringsintag. Mätning av C-peptid ger en god indikation på utsöndringen av insulin från bukspottkörteln.

  Hälsomarkörer

  499 kr