IGF-1 & C-Peptidtest

IGF-1 är ett tillväxthormon som påverkar cellernas tillväxt. IGF-1 produceras främst i levern och utsöndringen påverkas av tillväxthormonet GH och av näringsintag. Mätning av C-peptid ger en god indikation på utsöndringen av insulin från bukspottkörteln.


499 kr

Detta blodprov bör tas på fastande mage. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Notera att analysen för närvarande endast är tillgängligt i:
Stockholm, Eskilstuna, Nyköping, Halmstad, Hede, Helsingborg, Hudiksvall, Jönköping, Kungsbacka, Lidköping, Malmö, Söderhamn, Uppsala och Västerås.

IGF-1 och C-Peptid behöver tas tillsammans med Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large eller Hälsokontroll Bas för att kunna tolkas på rätt sätt.

Vad är IGF-1

Höga IGF-1 värden hos vuxna ökar risken för sjukdomar som cancer men ger även en ökning av muskelmassa eftersom hormonet hjälper till att reparera och skapa nya celler. Inom sjukvården tas IGF-1 för att både diagnostisera och följa behandlingen av olika typer av tillväxtrubbningar (tex dvärgväxt och akromegali/gigantism). Det används också för att kartlägga eventuella nutritionsstörningar då värdet kan sjunka vid otillräckligt intag av protein. Vid återgång till balanserad nutrition kan nivåerna av IGF-1 stiga igen. Det finns forskning som tyder på att det kan finns en skillnad mellan långvarig kalorirestriktion (då IGF-1 kan sjunka) och intermittent fasta (då IGF-1 kan öka). Detta är dock inte helt klarlagt och här finns även motstridiga resultat, så tolkningen av nivåerna av IGF-1 gällande intermittent fasta/långvarig kalorirestriktion är komplex.

Vad påverkar IGF-1?

På grund av sin natur av ett anabolt tillväxthormon kan man följa dess nivåer vid olika typer av yttre påverkan på kroppen som till exempel träning. Det har visats stiga som mest vid tung, excentrisk styrketräning - men även långvarig aerob träning har effekt på IGF-1. Värt att notera är dock att nivåerna av IGF-1 fortfarande kan vara inom referensintervallet och att det kan vara av värde att relatera nivåerna till sitt eget utgångsvärde. Även sömn stimulerar produktion av GH och därigenom IGF-1. Det debatteras också huruvida IGF-1 kan användas som en markör för benskörhet. Det man vet är att IGF-1 och GH påverkar benuppbyggnad positivt.

Varför testa IGF-1 & C-Peptid?

IGF-1 & C-peptid är bra komplement till glukos och HbA1c och kan visa på begynnande insulinresistans.

Vilka tester ingår?

De här markörerna testas:


499 kr