Järnbristtest

Järn är ett ämne som normalt sätt tas upp av kroppen när vi äter. Järn finns både som cirkulerande form och som depå i kroppen (ferritin). När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. Vid svår järnbristanemi kan symtom som trötthet, yrsel och hjärtklappning förekomma.

Järnbristtest

495 kr

  • Testa dina järn- & ferritinnivåer ink. blodstatus
  • Beställ med email eller BankID

Vad är järnbrist?

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Orsaker till järnbrist kan bero på bristande järnintag via kosten (vegansk/vegetarisk kost) försämrat näringsupptag. Järnbrist kan också bero på hög järnförlust som kan orsakas av graviditet, blödning i mage eller tarm samt riklig menstruation.

Järnbrist leder ofta till anemi/blodbrist men det kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en du kan höja dina värden inom referensintervallen genom järnbehandling.

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Järnbrist - Prevalens

I västvärlden är prevalensen av järnbristanemi bland kvinnor 7–8 % och bland män 1–3 %, medan järnbrist utan anemi återfinns hos cirka 25 % av kvinnorna i fertil ålder.

Varför ska du göra en blodanalys?

  • Du vill förstå effekten av din kost och träning. För dig som vill förstå hur din kost påverkar din hälsa och vill optimera din träning och prestation.
  • Du vill förstå om dina nivåer av järn påverkar din livskvalitet. För dig som upplever symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om du har järnbrist som du kan påverka för att ändra ditt upplevda välmående.

Vilka tester ingår i Järnbristtest?

De här markörerna testas:

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.