Colting-paketet

Jonas Colting simmar

Jonas Colting är en av Sveriges mest högpresterande idrottare – och en av Werlabs ambassadörer. Tillsammans med Jonas har vi tagit fram ett paket med 35 blodtester som hjälper fysiskt aktiva att bättre förstå sin egen hälsa.

Tränar du hårt och vill veta om träningen har positiv effekt? Fysisk träning har många positiva effekter på kroppen. Nivåerna av de ”dåliga” blodfetterna sjunker, medan nivåerna av de ”goda” blodfetterna stiger. Dessutom ökar cellernas känslighet för hormonet insulin, vilket minskar risken för att utveckla diabetes. Dessa effekter är dock sällan något man själv märker av. För att få bekräftat att det hårda arbete man utför har effekt och för att öka motivationen till att fortsätta träna hårt kan det därför vara av värde att ta dessa prover med en regelbundenhet för uppföljning. Detta paket mäter faktorer som kan påverka dina träningsresultat och hjälper dig på så vis att öka dina förutsättningar för att få ut det mesta utav din träning.

Om du vill läsa mer om vår ambassadör Jonas Colting, klicka här.


1 995 kr

Vad ingår i Colting-paketet?

Sköldkörtelanalyser

TSH, Fritt T4 och Fritt T3.
Sköldkörteln är ett viktigt organ som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Sköldkörtelhormon påverkar kroppens ämnesomsättning. Underfunktion i sköldkörteln kan leda till symptom som viktuppgång, svårigheter att gå ner i vikt, trötthet och energilöshet. En överfunktion kan yttra sig som inre oro, hjärtklappning, håravfall och viktnedgång. Båda tillstånden kan ge symptom som misstas för ångest och depression.


Blodfetter

Apo A, Apo B, Apo B/Apo A Kvot, HDL Kolesterol, Kolesterol-total, LDL Kolesterol och Triglycerider.
Kolesterol är bland annat en viktig beståndsdel i kroppens alla celler, inte minst i hjärnan. Det är även en livsviktig del i bildandet av många hormoner. En stor mängd cirkulerande blodfetter kan dock vara skadligt om de tas upp i kärlväggarna och bildar så kallade plack. Plackbildning i kärlväggarna är en del i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Blodfetterna transporteras i blodet på olika sätt. Hur och i vilken omfattning avgör om de bidrar till eller inte bidrar till ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Dessa ”goda” och ”dåliga” blodfetter mäts i paketet på både det äldre traditionella viset, men även med senaste metoden för blodfettsanalys. Dessa värden kan vara av värde att följa och använda för att utvärdera t ex en livsstilsändring.


Blodsocker

HbA1c och Glukos.
Typ-2 diabetes ökar dramatiskt i västvärlden. Dessa ingår därför självklart i Jonas paket. Både långtidsblodsocker som speglar genomsnittligt sockerläge senaste månaderna samt fasteblodsocker finns med. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att sänka blodsockret, framförallt om man tränar stora muskelmassor genom allsidig styrketräning och simning.


Blodstatus och järnvärde

Ferritin, Erytrocyter (EPK), Järn, Hemoglobin (Hb), Hematokrit (EVF), Leukocyter (LPK), Hemoglobinmassa (MCH) och Trombocyter (TPK).
Hemoglobin (Hb) är ett järninnehållande protein som finns i de röda blodkropparna och ansvarar för att ta upp syre i lungorna och transportera ut det till alla organ och vävnader. Om mängden hemoglobin eller röda blodkroppar är låg, till exempel på grund av järnbrist kan detta medföra trötthet och minskad ork/prestationsförmåga. Med anledning av det så är det en viktig analys för alla som sysslar med konditionsidrott. Ferritin är ett mått på lagrat järn - ett lågt värde talar för begynnande järnbrist, och ett högt ferritin kan bland annat bero på stress eller infektion/inflammation.


Anabolism

IGF-1 och C-Peptid.
Testosteron ökar hos mannen upp till 40-årsåldern då testosteronnivåen sedan avtar successivt med stigande ålder. Detta kan påverka träning och prestation och är därför en viktig analys. IGF-1 nivån ökar också med träning och bidrar till återuppbyggnad av kroppen. Nivåerna av IGF-1 och testosteron sjunker vanligtvis med åldern, men kan påverkas betydligt av livsstilsval, speciellt genom träning, där styrketräning av stora muskelgrupper anses ha en positiv effekt.


Stress

Kortisol.
Stresshormonet kortisol finns med som en markör. Stress kan bero på många orsaker. Men det är den långvariga, kroniska stressen som är skadlig för oss människor. Höga stressnivåer minskar träningsresultat och prestation. Men träning har en väldigt bra förebyggande effekt på stresskänslighet och kunskapen om hur träning kan förebygga t ex stressrelaterad sjukdom så som utmattningssyndrom ökar ständigt.


Njurvärden och blodsalter

Calcium, Kalium, Kreatinin, och Natrium.
Calcium bygger delvis upp skelettet, men har även tillsammans med kalium och natrium en stor roll i signalöverföringen i nervcellerna. Dessa salter balanseras noga av kroppen, men kan vara avvikande om man tar vissa läkemedel eller vid vissa sjukdomar. Njurarna har en stor roll i salt- och vätskebalansen. Kreatinin är ett av måtten på hur njurarna fungerar. Calciumhalten regleras även av vitamin-D-nivåerna och genom bisköldkörtlarna (paratyreoidea).

Avvikande saltbalans ger också diffusa symtom tidigt, men blir mer tydliga med ökad brist. Symtom kan innefatta nedstämdhet, trötthet, pirrningar och muskelkramper.


Vitaminer och mineraler

D-vitamin, Folat, Homocystein, Magnesium, Vitamin B12.
Vitaminer och mineraler är livsviktiga ämnen som behövs för att cellerna i kroppen ska fungera. Brist på vitaminer kan ha konsekvenser på allt från blodbild, DNA-syntes, hud och hår till nervsystemets funktion. Tidig vitaminbrist ger få symtom men är viktigt att fånga upp innan besvären dyker upp. När symtom väl dyker upp kan man ha gått länge med sin vitaminbrist.

Symtomen kan vara diffusa, allmänna och svåra att sätta fingret på och därför svåra att tidigt diagnosticera utan provtagning.

- Werlabs medicinska rådgivare


Notera att paketet för närvarande endast är tillgängligt i Stockholm, Göteborg (Carlanderska), Eskilstuna, Falköping, Nyköping, Halmstad, Hede, Helsingborg, Hudiksvall, Jönköping, Kungsbacka, Lidköping, Malmö, Söderhamn, Uppsala och Västerås.


1 995 kr

Vilka tester ingår i Colting-paketet?

Följande tester ingår i Colting-paketet:

 • Sköldkörtelanalyser
  TSH  |   T4 fritt  |   T3 fritt (bara för kvinnor)
 • Blodfetter
  HDL Kolesterol  |   LDL Kolesterol  |   Kolesterol-total  |   Triglycerider  |   Apolipoprotein A  |   Apolipoprotein B  |   Apo B/Apo A kvot
 • Blodsocker
  HbA1c  |   Glukos
 • Blodstatus och Järn
  Ferritin  |  Erytrocyter (EPK)  |  Järn  |  Hemoglobin (Hb)  |  Hematokrit (EVF)  |  Leukocyter (LPK)  |  Hemoglobinmassa (MCH)  |  Trombocyter (TPK)
 • Prostataprov
  PSA (bara för män)
 • Vitaminer och Mineraler
  Vitamin B12  |   D-vitamin  |   Homocystein  |   Folat (bara för kvinnor)  |   Magnesium
 • Leverfunktion
  ASAT  |   ALAT
 • Njurvärden och blodsalter
  Kreatinin  |   Natrium  |   Kalium  |   Kalcium
 • Stress och Anabolism
  Kortisol  |   C-Peptid  |   IGF-1  |   Testosteron (bara för män)
 • Inflammation
  CRP


Detta blodprov bör tas på fastande mage innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

PSA-testet ingår i Colting-paketet för män. Genom att klicka på "Beställ"- knappen bekräftar du att du har tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer om PSA-testning och förstår vad ett sådant test innebär.


1 995 kr