Min journal

Leverprov XL

Levern är ett otroligt viktigt kroppsorgan. Dess oändliga antal basfunktioner är livsviktiga för god hälsa och för att se till att kroppen fungerar som den ska.

Resultaten av detta grundliga leverprov kan indikera om du har en leversjukdom, om levern är inflammerad eller om levern tagit skada av alkohol.

Leverprov XL

495 kr

  • Beställ med email eller BankID

Vanliga symtom vid leverproblem

Om levern inte fungerar som den ska så kan det märkas av flera olika symtom. Det kan skilja sig hos olika personer. Leversjukdomar kan ge symtom som:

  • smärta i övre delen av buken
  • illamående och kräkningar
  • kronisk trötthet

Vilka markörer testas i Leverprov XL?

De här markörerna testas:

Med hjälp av ASAT och ALAT är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus.

Det finns även andra levervärden som ger mer information om hur levern mår som mäts i detta leverprov: GGT, ALP och Bilirubin. Om ASAT och ALAT är förhöjda i kombination med höga GGT och ALP-värden är det en starkare indikation på att något är fel. Likaså med Bilirubin som utsöndras från levern via gallan till tarmen. Vid nedsatt funktion i levern kan denna process störas och bilirubinvärdet i blodet stiger.

Förhöjda värden kan mätas i blodet vid, till exempel:

  • övervikt eller fetma
  • virusinflammation i levern
  • alkoholpåverkan på levern

Hur fungerar det?

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Hjälp