Kontroll Efter Överviktskirurgi

Denna information vänder sig till dig som har genomgått en Gastric bypass eller Gastric sleeve-operation.

Kontroll Efter Överviktskirurgi

1 195 kr

  • Kontrollera viktiga markörer för uppföljning efter obesitaskirurgi
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med BankID

Varför man måste kontrollera sina värden med blodprov hela livet

  • Vid en överviktsoperation ändras anatomin, kroppens uppbyggnad. Detta gör att förutsättningarna för upptag av flera livsnödvändiga vitaminer och mineraler ändras.
  • När man genomgått en överviktsoperation är det nödvändigt att ta vitamin och mineraltillskott.
  • Om man inte kontrollerar sina värden och tar rekommenderat vitamin- och mineraltillskott kan svåra bristtillstånd uppstå.
  • Detta kan bland annat leda till blodbrist, benskörhet och skador på nervsystemet.

Hur ofta du ska kontrollera dina värden bestäms i samråd med den läkare som utfört operationen eller den dietist/sjuksköterska som du haft kontakt med.

  • Normala värden ska inte föranleda utsättning av tillskott då detta kan medföra att bristtillstånd utvecklas på lång sikt.
  • Vid icke-normala värden tas tätare kontroller.

Lär dig mer om varför man måste kontrollera sina värden med blodprov hela livet.

Vilka markörer ingår i Kontroll Efter Överviktskirurgi?

En expertgrupp av läkare och dietister har tagit fram Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi. Denna lista är deras rekommendation.