PEth - Alkoholkonsumtionstest

PEth är ett test för alkoholkonsumtion. Testet kan användas för att skilja total nykterhet (inget PEth) från alkoholkonsumtion, samt vid behandlingsuppföljning.


995 kr

Varför ska du beställa PEth - Alkoholkonsumtionstest?

  • Du vill förstå effekten av din alkoholkonsumtion. För dig som vill förstå din alkoholkonsumtion och vill få resultat för behandlingsuppföljning.

Vilka tester ingår i PEth - Alkoholkonsumtionstest?

De här markörerna testas:


995 kr