Min journal

Njurprov

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående. Orsakerna till problem med njurarna kan vara om du har ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Vanliga symtom vid njurproblem

Om njurarna inte fungerar som de ska så kan det märkas av flera olika symtom. Det kan skilja sig hos olika personer. Njursjukdomar kan ge symtom som:

  • Förändringar i urineringen
  • Utmattning och trötthet
  • Svullnad
  • Rubbningar i ämnesomsättning

Njurprov

345 kr

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående.

6 hälsomarkörer

Vilka tester ingår i Njurprov?

De här markörerna testas:

Njurprov XL

595 kr

Resultaten av detta grundliga njurprov kan indikera om orsakerna till njurproblem kan vara om du har bl.a. ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

9 hälsomarkörer

Vilka markörer testas i Njurprov XL?

De här markörerna testas:

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför ska du beställa Njurprover?

  • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill veta om du är i riskzonen för njursvikt.
  • Du vill förstå hur dina njurvärden påverkar din livskvalitet. Vid lätt nedsatt njurfunktion får man ofta inga symtom. Symtomen kan komma först när njurarnas funktion är mycket nedsatt.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov