Njurtest

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående. Orsakerna till problem med njurarna kan vara om du har ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Njurtest

345 kr

  • Testa din njurfunktion med 6 hälsomarkörer
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID

Varför ska du beställa Njurtester?

  • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill veta om du är i riskzonen för njursvikt.
  • Du vill förstå hur dina njurvärden påverkar din livskvalitet. Vid lätt nedsatt njurfunktion får man ofta inga symtom. Symtomen kan komma först när njurarnas funktion är mycket nedsatt.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Vilka tester ingår i Njurtester?

De här markörerna testas:


345 kr