Vitaminer & Mineraler

 • Vitamin & Mineraltest

  Vitaminer och mineraler är nödvändiga för många av kroppens funktioner, bl a immunförsvaret. Analysen innehåller bl a homocystein, vitamin B12, D-vitamin, zink, magnesium, järn och blodstatus. Se om du får i dig tillräckligt.

  1 195 kr
 • Järnbristtest

  Järn är en mineral som vi normalt sett får i oss via kosten. Järnvärdet speglar den temporära nivån av järn i blodet och bedöms tillsammans med ferritin (järndepån) för att se om järnbrist föreligger. När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. Vid svår järnbristanemi kan symtom som trötthet, yrsel och hjärtklappning förekomma. Personer som inte äter kött kan befinna sig i riskzonen för att få järnbrist eftersom det är en av våra viktigaste källor för järn.

  Hälsomarkörer

  495 kr
 • Zinktest

  Zink är en mineral som har många funktioner i kroppen och är viktigt för kroppens produktion av nya celler. Zinkbrist kan vara kopplat till nedsatt sårläkning, håravfall, mag- och tarmbesvär samt nedsatt immunförsvar.

  Hälsomarkörer

  345 kr
 • D-vitamintest

  D-vitamin har smeknamnet “solskensvitamin”. Vi kan få i oss D-vitamin dels genom att det bildas i huden vid solexponering, dels genom kosten. För oss boende i de nordiska länderna kan det under vintern vara svårt att få oss tillräckligt med D-vitamin. Med D-vitamintestet får du se hur just din nivå ligger.

  Hälsomarkörer

  495 kr
 • Vitamin B12-test

  Vitamin B12 är viktigt för nervsystemets funktion och bildandet av blodkroppar. Eftersom vi själva inte kan producera vitamin B12 måste vi få i oss det via kosten. Vitamin B12 finns främst i kött, fisk och andra animaliska livsmedel. Brist på vitamin B12 kan leda till blodbrist som ger trötthet, förändrad känseluppfattning och försämrade reflexer.

  Hälsomarkörer

  345 kr
 • Folattest

  Folat kallas även för folsyra eller Vitamin B9 och behövs för att bilda röda blodkroppar. Folatbrist kan medföra nedsatt känsel och sämre reflexer samt orsaka blodbrist (anemi) och ger då upphov till trötthet. Det är viktigt att inte ha folatbrist under graviditet då det kan påverka utvecklingen av fostret negativt.

  Hälsomarkörer

  345 kr