Covid-19 Antikroppstest

Ta reda på all information om testet, hur det fungerar och varför vi är med i kampen mot Covid-19.

750 kr

Följande påståenden måste stämma in på dig för att få ta testet:

  • - Jag har inte något av följande symtom: Hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, lukt-och smakbortfall, diarré.
  • - Jag har inte testats positiv för covid-19 de senaste 7 dagarna.
  • - Jag har inte haft nära kontakt med någon som har covid-19 de senaste 7 dagarna.

Hur fungerar det?

Symtomfri

Se till att vara symtomfri i 14 dagar för ett mer tillförlitliga resultat och för att minimera smittspridning.

Beställ

Beställ ditt test med e-post eller BankID.

Boka tid

För att minska smittspridning måste du boka tid för provtagning.

Ta ditt prov

Gå till ett utvalt provtagningsställe och ta ditt test.

Resultat

Dina resultat fås inom 2-10 arbetsdagar till din digitala journal.

Vad är det för test?

Om du har haft symtom såsom halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär så kan det vara tecken på Covid-19.

Testet påvisar förekomsten av antikroppar (IgG). Testet tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal. Dina resultat kommer förmedlas genom din digitala Werlabs journal inom 2-10 arbetsdagar.

Testet analyseras av Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium.

Detta test har:

Specificitet: 99.6%

Sensitivitet: 100% *

* Se studien här

Covid-19 Antikroppstest

750 kr

  • Mäter förekomsten av antikroppar (lgG).

När kan jag ta testet?

Du får endast komma till våra utvalda provtagningsställen om du har varit symtomfri i 14 dagar.
Detta av två anledningar:

  • För att ge bäst resultat vid testning, dvs. kroppen ska ha haft tid att utveckla antikroppar.
  • För att minimera risken för smittspridning.

Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

Vad menas med att jag måste vara symtomfri för att ta testet?

Med symtomfri menas att du under de senaste 14 dagarna inte haft några av dessa symtom: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, förlorat lukt-och smaksinne, magbesvär, hudsymtom.

För uppdaterad information kan ni läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida om symtom som kan vara relaterade till Covid-19.

Hur ska jag tolka mitt provsvar?

Ditt provsvar kommer att visa huruvida antikroppar mot coronavirus har påvisats. Utöver provsvaret kommer du få en tolkning av ditt provsvar skriven av vår läkargrupp och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans med tolkning kommer vi göra vårt yttersta för att besvara några av de vanligaste frågorna om vad ditt provsvar kan betyda för dig.

Det saknas idag kunskap om hur länge antikropparna finns kvar och det är inte säkert att antikropparna ger ett absolut skydd mot sjukdom vid en eventuell framtida exponering för viruset.

När är man smittfri?

Man ska ha haft en stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste behövs en individuell bedömning av behandlande läkare.

Hur länge är jag immun?

Enligt Folkhälsomyndigheten är det idag oklart hur länge man kommer att vara immun efter genomgången infektion. Utifrån tidigare erfarenheter så är bedömningen att immuniteten kvarstår så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Är testet godkänt av folkhälsomyndigheten eller annan myndighet?

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommenderade prestanda.

Jag tillhör en riskgrupp - kan jag ta testet?

Ja, enligt Folkhälsomyndigheten är riskgrupper en prioriterad grupp för provtagning.

Om du misstänker att du har haft sjukdomen kan du tidigast efter 2 veckors symtomfrihet göra ett antikroppstest.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med provtagning. Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.

Hur länge gäller ett positivt antikroppstest?

Baserat på den kunskap vi har idag och att det finns väldigt få rapporter om återinfektion, bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt resultat indikerar skydd mot återinfektion med allvarliga symptom inom en begränsad tidsperiod. Tidsperioden bedöms i nuläget vara upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat.

"Aldrig varit om en så smidig kundupplevelse som med Werlabs alltså! Fanns liksom inte en enda fråga man kunde ställa. Tydlig customer journey från googling till att lämna Waterfront! 5 av 5!!!"

Oscar Berlin

"Det var smidigt, snabbt och säkert, allt med läkarkommentarer. Det känns bra att få koll på ens hälsovärden i sin digitala journal. Man får insikt i hur man mår på insidan. Jag är mycket nöjd med Werlabs och det som de erbjuder."

Carina Larsson

"Skönt att få en ordentlig genomlysning av ens värden. Något som snålas med på allmänna sjukvården. Resultatet av testet har fått mig att ändra livsstil med enorm skillnad i välmående. Snabbt och enkelt!"

Severin Eketorp

"Överskådlig och bra förklaringar till varje provsvarsområde, snabbt resultat och bra kommentar på helheten. Jättebra tjänst, kommer göra igen!"

Oliver Hagvall

"En snabb tjänst med läkarens utlåtande. Fick äntligen reda på vart mina symptom kom ifrån. Tack för snabba svar!"

Monica Haglund