Beställ

Reservlista för restdoser av Covid-19 vaccin i Stockholm

Av olika anledningar kan det bli restdoser i slutet av dagen och dessa doser måste användas direkt. Därför kan du som är född 2005 eller tidigare, skriva upp dig på reservlistan.

  • Reservlistan gäller endast dos 1
  • Vi prioriterar efter ålder och kontaktar de äldsta först
  • Vi kontaktar de som skrivit upp sig samma dag och intygat att de snabbt kan ta sig till Hötorget.
  • Du kan skriva upp dig varje dag tills dess att du har blivit kontaktad.
  • Du måste vara symtomfri
  • Ta med giltig legitimation och bär munskydd
  • Åk inte till platsen om du inte har blivit kontaktad av oss

För dig under 18 år finns det tre alternativ för samtycke:

  • På denna blankett kan du meddela om du samtycker till att din ungdom ska vaccineras. Båda vårdnadshavarna behöver ge sitt samtycke genom att skriva under samtyckesblanketten. Har du ensam vårdnad räcker din underskrift. Din ungdom överlämnar blanketten vid vaccinationstillfället. Ladda ner samtyckesblankett.
  • Samtycke kan även ges på vaccinationsmottagningen. En av vårdnadshavarna ska då följa med ungdomen, legitimera sig och skriva under en samtyckesblankett på plats.
  • Samtycke kan också lämnas av ungdomen själv om hen bedöms ha nått normal mognad för sin ålder. Denna mognadsbedömning görs av sjukvårdspersonal på vaccinationsmottagningen i samband med vaccinationen.

Blanketten ska fyllas i och undertecknas vid varje vaccinationstillfälle, det vill säga både vid första och andra vaccinationstillfället. Blanketten måste undertecknas av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration tas med vid varje vaccinationstillfälle.

Läs mer om covid-19 vaccination i Stockholm.

Registrera för restdos

* Obligatoriska fält