För medarbetare

Förstå din hälsa, inte bara när det behövs, innan det behövs.

Så fungerar det

01. Aktivera din hälsokontroll

Ni får en unik länk där era medarbetare aktiverar sina hälsokontroller med mobilt BankID.

02. Gör din hälsokontroll

Gör hälsokontrollen direkt på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

03. Digital livsstilsanalys

I din digitala journal besvarar du frågor om din livsstil. Analysen ger dig fördjupade insikter om t.ex. din kost, träning och stress. Du får även råd och rekommendationer hur du kan förbättra dina levnadsvanor.

04. Se dina provsvar

Vi skapar en personlig digital journal där du kan ta del av dina provresultat. I journalen kan du även läsa personliga kommentarer och hälsoråd från våra läkare.

Det här får du med Werlabs

Logga in med BankID och ta del av provsvar i den digitala journalen. Självklart är provsvar konfidentiella och sekrestesskyddade.

Läs kommentarer från en av våra läkare i den digitala journalen. Vid misstänkt sjukdom eller allvarlig hälsorisk ringer en av våra läkare upp dig.

Enkel provtagning på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

Alla laboratorier som analyserar våra hälsokontroller är godkända och ackrediterade av Swedac.

Hälsosamma arbetsplatser, där
människor vill vara

För HR-chefer

Med Werlabs som hälsopartner får du verktygen att följa, förstå och förbättra dina medarbetares hälsa över tid.

Mer information

Werlabs Health Hub

Hur mår dina medarberate? Med Werlabs Health Hub får företaget ta del av aggregerad data och statistik för att följa företagets och medarbetarnas hälsa över tid.

Läs mer

Börja resan mot en friskare och mer produktiv arbetsplats.

Fler än 1200 nöjda företagskunder