Färdiga lösningar för mindre företag och organisationer.

Våra 3 färdiga hälsotjänster

Werlabs lösningar hjälper ert bolag att snabbt och kostnadseffektivt starta er preventiva hälsoresa.

 • Färdiga hälsokontrollslösningar med snabba svar
 • Samtliga tjänster med journal av legitimerade läkare
 • Över 200 Werlabsanslutna provtagningsställen över hela Sverige

Beställ nedan eller kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Företagshälsa Start

1 710 kr

En omfattande hälsokartläggning för bolag som arbetar med systematiskt hälsoarbete och där rapporteringen är en central del för förbättringsarbete i kombination med att medarbetaren får individuell läkaråterkoppling på sitt resultat.

Rekommenderas till bolag från 10 anställda.

 • Provtagning på kontor eller i vårt nätverk runt om i hela Sverige
 • Medarbetare får individuella provsvar granskade av läkare
 • Digital företagsrapport med aggregerad hälsostatus
 • Lägg till läkarpresentation och individuell genomgång med läkare

Tilläggstjänster

 • Provtagning på kontor – Vi genomför provtagning på plats på ert kontor, kvalificerade provtagare samt provtagningsvärd säkerställer kvalité och god upplevelse i er miljö. Sparar er tid och ger hälsa en prioriterad upplevelse
 • Blodtryck – Ingår vid provtagning på plats på ert kontor och adderas till företagsrapporten.
 • Uppföljningstest – För alla blodprov med avvikelser ingår omtest efter läkares rekommendationer efter exempelvis 3 eller 6 månader.
 • Läkarpresentation – Genomgång av ert bolags resultat och rekommenderade åtgärder av Werlabs läkare.

Företagshälsa Start

I Företagshälsa Start ingår blodprov, livsstilsenkät samt företagsrapport med aggregerad bild av medarbetarhälsan dvs. ett systematiskt hälsoarbete. Företagshälsa Start kan beställas direkt online.

Hälsokontroll

Varje medarbetares hälsa kartläggs via blodprov med en analys av rekommenderade hälsomarkörer inom åtta viktiga områden samt en utförlig läkarbedömning. Provet kan tas på ert kontor då även blodtryck ingår, alternativt på något av våra +200 provtagningsställen över hela landet.

Livstilsenkät

Efter blodprov görs vidare kartläggning av hälsan med hjälp av digitala livsstilsenkäter som ger råd och tips baserade på svaren. Enkäten är tillgänglig för varje medarbetare i säkert inloggningsläge med BankID.

Hälsokontroll XL Plus

1 995 kr

En djupgående hälsokontroll som mäter fler hälsomarkörer och ger mer extensiva värden vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker. Ger dig djupare insikt i hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

 • Extenstiva värden i 8 hälsoområden
 • Djupare insikt om nödvändiga livsstilsförändringar
 • Upptäcker avvikelser som till exempel höga blodfetter eller högt blodsocker
 • Kan tas på +200 provtagningsställen runt om i Sverige

Hälsokontroll XL

1 395 kr

En bred hälsokontroll som mäter dina blodvärden inom åtta områden och ger en samlad överblick över din hälsostatus. Ger dig insikt i vilka värden du har gällande hjärta, kärl, sköldkörtel, blodsocker, vitaminer & mineraler, lever, njurar, blodstatus och övrigt.

 • 8 hälsoområden
 • Upptäcker avvikelser som ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar
 • Kan tas på 200+ provtagningsställen runt om i Sverige

Fler än 1200 nöjda företagskunder