Skapa friskare och mer produktiva arbetsplatser

Medarbetarhälsa är ofta direkt kopplat till bolagets situation och resultat

Välmående medarbetare trivs och presterar bra. De bolag som erbjuder sina medarbetare hälsokontroller är även en attraktiv arbetsgivare som har enklare att attrahera och behålla kompetensen.

Werlabs Företagshälsa är snabb och kostnadseffektiv, vi startar er preventiva hälsoresa med vår process:

  • Projektledning och information
  • Hälsokartläggning genom blodtest och hälsoenkät
  • Medarbetare får svar av läkare genom journalen
  • Företagsrapport med aggregerad data
  • Rekommendation till förbättringar
  • Målsättningar och aktivitetsplan
  • Ny mätning och uppföljning

Kontakt oss gärna så berättar vi mer!

Preventiv hälsokartläggning är enkelt och tillgängligt.

För HR-chefer

Med Werlabs som hälsopartner får du verktygen att följa, förstå och förbättra dina medarbetares hälsa över tid.

Mer information

För medarbetare

Med Werlabs hälsokontroller får varje medarbetare tillgång till information om sin hälsostatus. Varje medarbetare får också en digital journal med personliga hälsoråd från våra läkare.

Läs mer

Det här får du med Werlabs

Logga in med BankID och ta del av provsvar i den digitala journalen. Självklart är provsvar konfidentiella och sekrestesskyddade.

Läs kommentarer från en av våra läkare i den digitala journalen. Vid misstänkt sjukdom eller allvarlig hälsorisk ringer en av våra läkare upp dig.

Enkel provtagning på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

Alla laboratorier som analyserar våra hälsokontroller är godkända och ackrediterade av Swedac.

Börja resan mot en friskare och mer produktiv arbetsplats.

Fler än 1200 nöjda företagskunder