Detta är ett paket för uppföljning efter obesitaskirurgi. Följer Nordiska riktlinjer för uppföljning efter obesitaskirurgi som bl.a. Svensk förening för obesitaskirurgi har varit med att utarbeta.

Gäller för alla operationsmetoder: gastric bypass, sleeve, duodenal swich och gastric banding.

Om du är opererad för övervikt löper du en större risk att utveckla brist på vitaminer och mineraler. Detta gör att du kan känna dig trött och hängig men kan även leda till allvarliga sjukdomar som t.ex. blodbrist och benskörhet. Du bör därför kontrollera vissa blodvärden regelbundet för att i tid upptäcka om du håller på att utveckla brist. I GBP-paketet kontrolleras bl.a. D-vitamin, järn och B12.


  Innehåller 21 hälsomarkörer
  Provtagning endast möjligt i Stockholm

GBP-paketet - 21 blodmarkörer

1 395 krHur går det till?

Hitta ditt närmaste provtagningsställe och se öppettider för alla vårdcentraler här.


Ett blodprov, många svar

Beställ din hälsokontroll

Ta blodprov

Provsvar med läkarkommentar i din privata journalVarför göra en hälsokontroll hos Werlabs?

Track conditions
Följ dina blodvärden

Att följa sina blodvärden kontinuerligt är ett sätt att upptäcka eventuella avvikelser över tid.

Manage your health
Följ dina livsstilsmarkörer

Ta reda på om du är i riskzonen för livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och typ-2 diabetes och följ upp eventuella livsstilsmarkörer.

Improve performance
Följ effekten av kost och träning

Följ hur dina blodmarkörer påverkas av livsstilsförändringar såsom kost och träning.

Improve life quality
Analysera markörer som kan påverka ditt mående

Upplever du trötthet, nedstämdhet och energilöshet? Ta reda på vilka blodvärden du kan påverka för att må bättre.


Vilka tester ingår i GBP-paketet?

Följande 21 markörer testas:

 • Blodfetter
  Total-kolesterol  |   LDL-kolesterol  |   HDL-kolesterol  |   Triglycerider
 • Blodsocker
  HbA1c  |   Glukos
 • Blodstatus
  Hemoglobin (Hb)  |   Leukocyter (LPK)  |   Trombocyter (TPK)  |   MCH  |   MCV  |   Erytrocyter (EPK)  |   Hematokrit (EVF)
 • Vitaminer/Mineraler
  Järn (S-Fe)  |   Ferritin  |   Vitamin B12  |   Folat  |   Vitamin D
 • Levermarkör
  Albumin
 • Parathyroidea
  Kalcium  |   PTH
 • Inflammation
  CRP

GBP-paketet - 21 blodmarkörer

1 395 kr