Blodbrist/Anemi

Blodbrist/Anemi anges ofta som ett hemoglobin-värde under referensområdet eller enligt WHO:s klassifikation (Hb <130 g/L hos män, <120 g/L hos kvinnor). Lågt blodvärde ses vid blödningar, mineralbrist, infektioner, blodsjukdom och blodcancer. Lågt blodvärde ger trötthet och ofta en blekhet i slemhinnor. Vita blodkroppar är en viktig komponent i kroppens immunförsvar, låga värden ger misstanke om bl.a. blodsjukdom. Lite högre värden ses vid bl.a. infektioner (vilket är normalt), men även hos patienter som röker. Blodplättar hjälper blodet att levra sig vilket är en förutsättning för att vi inte ska förlora för mycket blod vid exempelvis en blödning. Låga värden ses vid blodsjukdomar, t.ex. leukemi samt efter en större blödning då våra blodplättar ”förbrukats”.

Symptom

Symptom för blodbrist/anemi beror mycket på hur snabbt det utvecklas. Det förekommer nämligen att patienter kan gå runt helt opåverkade trots extremt låga hemoglobin-värden. Symptomen ökar oftast med ett sjunkande hemoglobin-värde men är i sig inte helt anemispecifika. Vid symptom bör man ta prov. Några exempel på dessa symptom är följande: trötthet, blodtrycksfall, hjärtklappning, svimning och avmagring.

Följande tester görs för att indikera risk för blodbrist/anemi:

Gå till Alla tester


Gå till Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.