Diabetes/Metabolstörning

De stora folksjukdomarna är i många fall resultatet av vår livsstil. Diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är sådana sjukdomar som om de upptäckts i ett tidigt skede kan förebyggas och de allvarligaste konsekvenserna undvikas. Att kontrollera och följa sitt blodsocker, eller blodfetter är enkla och kraftfulla sätt att hålla koll på vart du är på väg. Mot hälsa eller mot sjukdom. I livsstilsgruppen kan man även kontrollera lever och njurfunktion som båda kan fånga upp eventuella sjukliga förändringar för vilket man kan behöva hjälp och behandling.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Diabetes typ-2 är en konsekvens av för högt blodsocker under för lång tid. Högt blodsocker i sin tur är en konsekvens av livsstil, för högt intag av kolhydrater men även av stress som frisätter höga nivåer av glukos från levern. Det finns även en ärftlig komponent som kan vara mer eller mindre framträdande. Höga blodsocker skadar kärlen och nerver vilket i förlängningen leder till hjärt- och kärlsjukdom, dålig sårläkning till följd av nedsatt cirkulation, nerv- och ögonskador, blindhet. Du kan följa till blodsocker över tid, se hur förändringar du gör i ditt liv påverkar dina värden. Du kan även kontrollera vid enstaka tillfällen vid oro/misstanke om diabetes typ-2.

Det finns två markörer för att detektera högt blodsocker, både fastevärde samt ett långtidsblodsocker som speglar sockerläget månader tillbaka i tiden.

Följande markörer testas för att undersöka diabetes/metabolstörning

Populära Hälsokontroller

Hälsokontroll XL

1395 kr

  • 33 hälsomarkörer

Hälsokontroll XL

1995 kr

  • 43 hälsomarkörer

Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller

Vad säger våra användare?

Våra användare är överväldigande nöjda med vår tjänst och 9 av 10 skulle rekommendera oss till en vän.

Omdömen
Beställ