Toggle Navigation

Diabetes/Metabolstörning

De stora folksjukdomarna är i många fall resultatet av vår livsstil. Diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är sådana sjukdomar som om de upptäckts i ett tidigt skede kan förebyggas och de allvarligaste konsekvenserna undvikas. Att kontrollera och följa sitt blodsocker, eller blodfetter är enkla och kraftfulla sätt att hålla koll på vart du är på väg. Mot hälsa eller mot sjukdom. I livsstilsgruppen kan man även kontrollera Lever och njurfunktion som båda kan fånga upp eventuella sjukliga förändringar för vilket man kan behöva hjälp och behandling

Diabetes typ II är en konsekvens av för högt blodsocker under för lång tid. Högt blodsocker i sin tur är en konsekvens av livsstil, för högt intag av kolhydrater men även av stress som frisätter höga nivåer av glukos från levern. Det finns även en ärftlig komponent som kan vara mer eller mindre framträdande. Höga blodsocker skadar kärlen och nerver vilket i förlängningen leder till hjärt- och kärlsjukdom, dålig sårläkning till följd av nedsatt cirkulation, nerv- och ögonskador, blindhet. Du kan följa till blodsocker över tid, se hur förändringar du gör i ditt liv påverkar dina värden. Du kan även kontrollera vid enstaka tillfällen vid oro/misstanke om diabetes typ II.

Det finns två markörer för att detektera högt blodsocker, både fastevärde samt ett långtidsblodsocker som speglar sockerläget månader tillbaka i tiden.

Följande tester är de som görs för att undersöka diabetes/metabolstörning:

Gå till Alla tester


Gå till Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.