C-peptid

Vad är C-peptid?

C-peptid är en biprodukt som bildas vid bukspottkörtelns produktion av hormonet insulin. Hormonet insulin signalerar till våra celler att ta upp socker från blodet så att cellerna sedan kan tillgodogöra sig sockret som energi. När man har ätit en kolhydratrik måltid höjs oftast blodsockernivåerna.

När bukspottkörteln känner av detta produceras insulin som fungerar som en nyckel som öppnar upp för sockrets väg in i cellerna. Därmed sjunker blodsockernivåerna. När kroppens celler har en minskad känslighet för insulin eller om insulinproduktionen är otillräcklig får man höga blodsockernivåer även i fasta. Detta är vad som sker vid typ 2-diabetes.

Varför behöver man analysera C-peptid?

Genom att mäta koncentrationen av C-peptid i blodet kan man bilda sig en uppfattning om hur det står till med kroppens insulinproduktion. C-peptid bör analyseras tillsammans med ett värde för glukos (fasteblodsocker).

Många till synes friska människor har, redan innan de hunnit bli sjuka i typ 2-diabetes, en högre insulinproduktion än normalt sätt, vilket tyder på så kallad insulinresistens. Insulinresistens innebär att kroppens celler har en nedsatt känslighet för att svara på insulin, även om "nyckeln" insulin finns så är låset “rostigt” och det går “trögt” att låsa upp. För att kompensera för detta försöker bukspottkörteln att öka sin insulinproduktion. Detta tillstånd kan på sikt ge en ökad risk för insjuknande i typ 2-diabetes. Med livsstilsförändringar (kost/motion) kan man ofta vända förloppet genom att öka kroppens känslighet för insulin och därigenom minska risken för att typ 2-diabetes ska utvecklas.

Vid en fastställd diabetes utgör en analys av C-peptidvärdet ett av flera verktyg för att skilja mellan olika typer av diabetes. Med hjälp av regelbundna mätningar av C-peptidvärdet kan sjukdomsförloppet följas vid typ 2-diabetes. Vi rekommenderar alltid våra användare som redan har en diagnosticerad diabetessjudom att diskutera sitt C-peptidvärde med sin behandlande läkare.

Vad innebär ett förhöjt C-peptidvärde?

För att få korrekta analysvärden för C-peptid samt för fasteblodsocker krävs det att man har fastat ordentligt (minst 10 timmar) inför provtagningen. Ett förhöjt C-peptidvärde (fastevärde) kan tyda på insulinresistens (se förklaring ovan). Om både C-peptidvärdet och fasteblodsockret ligger lätt förhöjda kan detta tyda på prediabetes som är en riskzon för att senare drabbas av typ 2-diabetes. OBS - upprepad provtagning krävs för att stärka en sådan misstanke.

Vad innebär ett lågt C-peptidvärde?

Ett lågt C-peptidvärde innebär en låg insulinproduktion. Detta kan bero på en långvarig fasta eller en extremt kolhydratfattig kostregim och då ligger fasteblodsockret oftast inom normalt referensintervall eller så ligger det liksom C-peptidvärdet lågt. Ett högt fasteblodsocker tillsammans med ett lågt C-peptidvärde är dock ett observandum som behöver utredas vidare.


Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ