Om hjärt- och kärlsjukdom

De stora folksjukdomarna är i många fall resultatet av vår livsstil. Diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är sjukdomar som om de upptäckts i ett tidigt skede kan förebyggas och de allvarligaste konsekvenserna undvikas. Att kontrollera och följa blodsocker och blodfetter är enkla men kraftfulla sätt att se om du är på väg att utveckla sjukdom innan du har symptom.

När symptom väl uppträder är sjukdomen ofta redan i ett långt framskridet stadium och är betydligt svårare att hantera än om insatser gjorts i ett tidigare skede. Det är därför av yttersta vikt att fånga upp negativa trender tidigt för den som vill minimera risken för att utveckla livsstilsjukdomar.

Läs mer om hjärt- och kärlsjukdom, symptom och åtgärder

Lever- och njurfunktion är viktiga markörer och kan båda kan fånga upp eventuella sjukliga förändringar för vilket man kan behöva hjälp och behandling. Höga blodfetter utgör tillsammans med förhöjt blodtryck de enskilt största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom, dvs. hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter påverkas av vår livsstil genom kost och motion men även av rökning och ärftliga faktorer. Blodfetter kan du följa innan, under och efter en större livsstilsändring, diet eller en ny träningsrutin så du kan se hur mycket dina egna insatser kan påverka dina värden till det bättre.

Du får resultat på provet samt referensvärden så du ser om du ligger för högt, normalt eller lågt. Höga blodfetter är en stor riskfaktor bakom hjärt- och kärlsjukdom. Vi kontrollerar både det "goda" HDL-kolesterolet och det "onda" LDL-kolesterolet samt även Apolipoprotein vilket ger en bra indikation om eventuell risk för framtida hjärtinfarkt. Risknivå redovisas som låg, mellan eller hög risk.

Följande markörer testas för risk av hjärt- och kärlsjukdom:

Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller
Beställ