Kolesterol-total

Analysbakgrund

Kolesterol- och triglyceridtester är blodprov som mäter mängden fetter (kolesterol och triglycerider) i blodet. Kolesterol färdas i blodet knutet till ett protein. Detta kolesterol-protein-paket kallas ett lipoprotein. Kroppen använder kolesterol för att bygga celler och producera hormoner.

Varför behöver man analysera provet?

Alltför mycket kolesterol i blodet kan leda till avlagringar i blodådrorna (“åderförkalkning”) vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtattack eller stroke. Ett prov kan upptäcka dessa risker och göra det möjligt att sätta in behandling som minskar risken. Vissa personer har en sjukdom som rubbar ämnesomsättningen och gör det svårt för kroppen att hantera fetter på rätt sätt. Ett kolesteroltest kan hjälpa läkare att upptäcka den sjukdomen. Likaså hjälper testet läkaren att se hur kroppen reagerar på medicinsk behandling av denna sorts sjukdom. För vuxna människor anses det lämpligt att kontrollera sina kolesterolvärden vart fjärde till sjätte år, särskilt om man befinner sig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid primär och sekundär hyperlipoproteinemi. Den sekundära ses bla vid hypothyreos, nefrotiskt syndrom, obstruktiva leversjukdomar och diabetes mellitus.

Låga värden

Låga värden ses vid hyperthyreos, malabsorption, medfödd beta-lipoproteinbrist (acanthocytos).

Vilka tester och testpaket innehåller kolesterol-total?

Kolesterol-total är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Hjärtat. Du kan även utforska hela utbudet genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Hjärt- och kärlsjukdomar eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.