Kortisol

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som även kallas för "stresshormon" som produceras av binjurarna.

Kortisol har en mängd olika funktioner där det i akuta stress-situationer kan kortisol hjälpa dig att prestera bättre, både fysiskt och mentalt, men på lång sikt är höga nivåer skadligt.

Dessutom reglerar kortisol kroppens omsättning av socker, fett och protein i kroppen. Kortisolet hämmar dessutom inflammationer.

Varför analyserar man kortisol?

Man mäter kortisol för att utvärdera om man kan ha någon typ av avvikelse som leder till en sjukdom. Du kan mäta din kortisolnivå på flera sätt, i ditt blod, saliv och urin. Det är dock viktigt att förstå att din nivå av kortisol inte alltid hänger samman med din stressnivå.

Genom testa sig kan man få en indikation på ifall man behöver vidareutredas för sjukdomar som kan ge kortisolrubbning.

Det finns huvudsakligen två sjukdomar som kan ge tydliga avvikelser i dina kortisolnivåer:

 • Cushings syndrom (hyperkortisolism)
 • Addisons sjukdom (binjurebarksinsufficiens)

Cushings sjukdom/syndrom (hyperkortisolism)

Cushings syndrom innebär en överproduktion av kortisol. Det finns många symtom på denna sjukdom som t.ex. övervikt med bukfetma, månansikte, fettknöl på nedre delen av nacken, skör och infektionskänslig hud.

Addisons sjukdom (binjureinsufficiens)

Addisons sjukdom kan man upptäcka genom att mäta kortisol i blodet på morgonen. Lågt värde kan då tyda på en underfunktion av binjurarna. En akut Addison kris kan vara livshotande och kräver akut vård på sjukhus. Som tur är Addisons sjukdom mycket ovanligt.

Kortisol och kost

Kortisol spelar en stor roll gällande kost. Kortisolet reglerar nämligen energi i kroppen genom att välja rätt typ och mängd av näringslösning (kolhydrater, fett eller protein) som kroppen behöver för att möta det fysiologiska krav som ställs på det.

Om kortisolet är kroniskt förhöjt så kan kortisolet ha skadliga effekter på bland annat vikt och immunförsvar.

Kortisol och ämnesomsättningen

Kortisol har alltså en roll i ämnesomsättningen av proteiner, lipider och kolhydrater. Det påverkar blodglukosnivåer, hjälper till att upprätthålla blodtryck och hjälper till att reglera immunförsvaret.

Kortisolnivån varierar över dygnet

Nivån av kortisol i blodet (såväl som urin och saliv) stiger normalt och sjunker i en dygnsrytm. Inom kortisol dygnsrytmen är kortisolet som högst när man vaknar, vid ca 08:00, och som lägst mitt i natten, runt ca 04:00.

Detta mönster kan bli stört vid en sjukdom eller ett tillstånd som antingen begränsar eller stimulerar kortisol produktion.

Vad innebär ett högt kortisolvärde?

Höga och mer långvariga nivåer av cirkulerande kortisol (som de som är associerade med Cushings syndrom) har visat sig ha negativa effekter såsom:

 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Dämpad sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser
 • Sömnstörningar
 • Muskelförtvining och svaghet
 • Förhöjt blodtryck
 • Sänkt immunförsvar
 • Långsam sårläkning
 • Ökad fetma i bålen

Några av de hälsoproblem som är förknippade med ökad fetma i bålen är hjärtinfarkt, stroke, högre nivåer av det "onda" kolesterolet (LDL-kolesterol) och lägre nivåer av det "goda" kolesterolet (HDL-kolesterol), vilket i sin tur kan leda till andra hälsoproblem.

Vad innebär ett lågt kortisolvärde?

Kroniskt låga nivåer av cirkulerande kortisol har satts i samband med negativa effekter såsom:

 • Hjärntrötthet, yrsel och mild depression
 • Låg sköldkörtelfunktion
 • Blodsocker obalanser, såsom hypoglykemi
 • Trötthet - speciellt på morgonen och eftermiddagen
 • Sömnstörningar
 • Lågt blodtryck
 • Försämrat immunförsvar
 • Inflammation

Vilka hälsokontroller kan man mäta sitt kortisolvärde med?

Hos Werlabs kan du enkelt mäta ditt kortisolmvärde med vårt kortisoltest:


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ