Toggle Navigation

Sänka (SR)

Vad är sänka (SR)?

Sänkningsreaktion (SR eller sänkan) är en relativt enkel, och icke-specifik test som har använts under många år för att upptäcka inflammation i samband med tillstånd såsom infektioner, cancer och autoimmuna sjukdomar.

SR sägs vara en icke-specifik testet eftersom ett förhöjt resultat indikerar ofta förekomsten av inflammation men inte tala om hälsa läkare exakt där inflammationen är i kroppen eller vad som orsakar det. SR kan påverkas av andra villkor förutom inflammation. Av denna anledning används sänkan normalt tillsammans med andra tester, såsom C-reaktivt protein.

Varför behöver man analysera sänka (SR)?

Det finns många inflammatoriska tillstånd som kan detekteras med användning av detta test. Till exempel är den bra att göra när artrit misstänks orsaka inflammation och smärta i leder, eller när matsmältnings symtom misstänks vara orsakade av inflammatorisk tarmsjukdom.

Sänkningsreaktion är ett test som indirekt mäter graden av inflammation i kroppen. Testet faktiskt mäter graden av nedgången av erytrocyter (röda blodkroppar) från ett blodprov som har placerats i en lång, smal, vertikal tub. Resultaten rapporteras i millimeter klar vätska (plasma) som är närvarande vid den övre delen av röret efter en timme.

Inflammation är en del av kroppens immunsvar. Det kan vara akut, utvecklas snabbt efter t.ex. trauma, skada eller infektion, eller kan ske över en längre tid (kronisk) med tillstånd såsom autoimmuna sjukdomar eller cancer.

Förhöjt värde

Höga sedimenteringshastigheter kan orsakas av autoimmuna sjukdomar, cancer, kronisk njursjukdom, infektioner, lunginflammation, inflammatoriska sjukdomar, blindtarmsinflammation, inflammation i leder och blodkärl, inflammation i sköldkörteln (Graves sjukdom) eller graviditet.

Låga värden

Låga värden eftersträvas normalt sett.

Vilka tester och testpaket innehåller sänka (SR)?

Sänka (SR) är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Infektionspanel och Ledvärk. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Tillbaka till Inflammation eller Hälsokontroll Info.

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.