Natrium

Vad är natrium?

Natrium är en elektrolyt som finns i alla kroppsvätskor och är avgörande för normal kroppsfunktion, inklusive nerv- och muskelfunktion.

Natrium, tillsammans med andra elektrolyter, såsom kalium och kalcium, hjälper cellerna att fungera normalt och hjälper till att reglera mängden vätska i kroppen. Medan natrium är närvarande i alla kroppsvätskor, finns den högsta natriumkoncentrationen i blodet. All natrium regleras av njurarna.

De flesta får tillräckligt med natrium genom kost, t.ex. bordssalt (natriumklorid) och i viss mån från de vi får i oss genom det livsmedel vi äter. De flesta människor har därmed ett tillräckligt intag av natrium. Kroppen använder vad det kräver och njurarna eliminerar resten av natriumet via urin.

Kroppen försöker att hålla natriumkoncentrationen i blodet inom en mycket snäv intervall och reglerar detta genom att:

  • Producera hormoner som kan öka eller minska mängden natrium som utsöndras i urinet
  • Producera ett hormon som förhindrar uttorkning
  • Reglering av törst - även en ökning av natriumnivån med 1 % kan trigga att man blir törstig, vilket gör att man dricker för att få en normal natriumnivå.

Natriumnivåer utanför referensvärden är orsakade av problem med dessa system. När natriumnivån ändras så orsakar det även en ändring av kroppsvattennivån. Dessa förändringar är oftast associerade med för lite eller för mycket vätska, vilket kan resultera i svullnader i benen.

Varför behöver man analysera natrium?

Ett natrium blodprov görs för att undersöka natriumnivåer. Natriumprovet görs ofta som en del av en elektrolyt panel eller en grundläggande undersökning av sin njurfunktion.

Natrium är en elektrolyt som är närvarande i alla kroppsvätskor och är avgörande för en normal kroppsfunktion, inklusive nerv- och muskelfunktion. Det hjälper cellerna att fungera normalt och hjälper till att reglera mängden vätska i kroppen.

Natriumtester görs dessutom för att lokalisera problem och/eller hjälpa till att övervaka behandlingar hos individer med uttorkning, överflödig vätska, eller med olika symptom (t.ex. svaghet, förvirring, törst och/eller torra slemhinnor). Natriumnivån i blodet kan visa sig vara onormal i många sjukdomar. Natriumtestet tillsammans med andra elektrolyter identifierar en elektrolyt obalans eller om det finns symptom som involverar hjärnan, lungor, lever, hjärta, njurar, sköldkörteln, eller binjurarna.

Hos personer med en känd elektrolyt obalans så kan natriumtestet användas för att övervaka effektiviteten av en behandling eller för att övervaka medicinering som kan påverka natriumnivåer.

Natriumnivåer i urinet kan testas hos människor som har onormala natriumnivåer för att avgöra vad obalansen beror på, t.ex. att man konsumerar för mycket natrium eller förlorar för mycket natrium. Natriumtester via urin görs dessutom för personer med provsvar utanför referensvärden för att fastställa orsaken till njursjukdom och/eller för att vägleda en potentiell behandling.

Förhöjt värde av natrium

En hög nivå av natrium är nästan alltid kopplat till uttorkning. I sällsynta fall kan det bero på ett ökat saltintag utan att man har kompenserat med tillräckligt med vatten för att späda ut natriumöverskottet.

Det kan vara bra att kombinera utvärderingen av natriumnivåer i urinet med natriumnivån i blodet. Normalt eliminerar kroppen överskottet av natrium via urinet, därmed kan natriumkoncentrationen i urinet öka vid ett natriumöverskott i blodet. Man kan dessutom ha ett förhöjt natriumvärde i urinet när kroppen har förlorat för mycket natrium - i detta fall skulle natriumnivån i blodet visa sig vara frå låg till normal. Om natriumnivåerna i blodet är låga pga. ett underintag så kommer natriumnivån i urinet också vara låga.

Vissa läkemedel såsom anabola steroider, antibiotika, laxeringsmedel, hostmediciner, och p-piller kan orsaka ökade halter av natrium.

Låga värden av natrium

Låga nivåer av natrium är sällan på grund av ett minskat natriumintag. En låg nivå av natrium kan bero på:

  • Att man förlorar för mycket natrium, oftast pga. sjukdomar som diarré, kräkningar, överdriven svettning, njursjukdom eller låga nivåer av kortisol och könshormoner
  • Dricker för mycket vatten, t.ex. vid överträning
  • Överskott av vätska i kroppen som orsakas av t.ex. hjärtsvikt och njursjukdomar som orsakar proteinförlust eller undernäring. I ett antal sjukdomar, särskilt de som involverar hjärnan och lungorna, många typer av cancer och vissa läkemedel så producerar kroppen för mycket antidiuretisk hormon (ADH) vilket orsakar att människor behåller alltför mycket vatten i kroppen.
Vilka tester och testpaket innehåller natrium?

Natrium är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Njurprover. Du kan även utforska hela utbudet genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Njurfunktion eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.