Min journal

Hypotyreos (Underaktiv sköldkörtel)

Hypotyreos innebär att sköldkörteln är underaktiv. Funktionsrubbningar i sköldkörteln, i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel, drabbar 2-4 % av befolkningen. Det är ca 10 gånger vanligare att kvinnor har problem med sköldkörteln men även män kan drabbas om än i betydligt mindre omfattning. En sköldkörtelrubbning påverkar välmåendet i stor utsträckning.

Sköldkörtelprov

445 kr

Lilla Sköldkörtelprovet innehåller de vanligaste testerna för att se problem med sköldkörteln: TSH, T4 och T3.

Testet svarar på om du har en över- eller underfunktion av sköldkörteln.

3 hälsomarkörer

Trots den stora påverkan som en sköldkörtelrubbning har på livskvaliteten är det ändå många som inte vet om att de är drabbade. Symptomen är ofta diffusa varför det inte alltid ställs rätt diagnos. Början på en framgångsrik behandling av sköldkörtelrubbningen ligger i ett blodprov som indikerar vad som behöver göras för att återställa sköldkörtelhormonerna. Här kan du kan läsa mer om blodprov för sköldkörteln.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Vad är Hypotyreos?

Hypotyreos orsakas av en underaktiv sköldkörtel som inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon.

Hjärnans hypotalamus hjälper till att kontrollera sköldkörtelns funktion genom en återkopplingsmekanism. Om det finns för lite sköldkörtelhormon i blodet stimuleras hypofysen som då utsöndrar hormonet TSH (Thyroid stimulating hormone). TSH reglerar sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormonerna T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin) som i sin tur reglerar kroppens ämnesomsättning och därmed den hastighet som våra celler arbetar i.

Blodprover för att upptäcka sköldkörtelrubbningar mäter oftast nivåerna av TSH tillsammans med fritt T4 och ibland även fritt T3 i blodet. Sköldkörtelhormoner som produceras direkt av sköldkörteln består till 90% av T4 och 10% av T3. Sedan sker det en omvandling av T4 till T3 ute i vävnader (muskler, lever). Stora delar av T4 och T3 är bundna till olika proteiner i kroppen och är därmed inte biologiskt tillgängligt. Det är därför viktigt att mäta det fria biologiskt aktiva T4 och T3 i blodet, så kallat fritt T4 och fritt T3. Vid hypotyreos ses låga T4-värden och höga TSH-värden i provsvaren.

Vad orsakar Hypotyreos?

Vi vet inte varför vissa drabbas av hypotyreos men i västvärlden beror detta oftast på autoimmunitet vilket innebär att immunförsvaret angriper sköldkörteln. Varför detta sker är inte heller fullständigt klarlagt. Det finns dock ärftlighet kopplat till hypotyreos vilket innebär en möjlig ökad risk att drabbas om en nära släkting har hypotyreos. Hypotyreos kan också orsakas av ett för litet intag av jod men detta är ovanligt i västvärlden

Hypertyreos förorsakas oftast av Graves sjukdom, inflammation i sköldkörteln eller toxisk knölstruma.

Hypotyreos symptom

Några symptom som förknippas med hypotyreos är:

  • viktökning
  • låg puls
  • menstruationsrubbning
  • minnesförsämring
  • frusenhet
  • nedstämdhet

Sköldkörtelprov XL

845 kr

Sköldkörtelprov innehåller både de vanligaste testerna för att se problem med sköldkörteln: TSH, T4 och T3, och antikropparna TPOAb och TRAK för en djupare undersökning.

Testet svarar på om du har en över- eller underfunktion av sköldkörteln och vad det kan bero på.

5 hälsomarkörer


Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ