Ferritin


Vad är ferritin?

Ferritin är ett protein i kroppen som binder sig till järn. Det mesta av det järn som lagras i kroppen är bundet till ferritin. Mängden ferritin i blodet visar hur mycket järn som lagras i kroppen, och ferritinvärden stiger med ökad ålder. Ferritin kallas därför ofta för järndepå.

Ferritin återfinns främst i lever, mjälte, skelettmuskulatur samt benmärgen. Endast en liten del ferritin hittar man i sitt blod. Genom att testa ditt ferritinvärde får du en bättre bild av din järnnivå än om du endast testar järn.

Varför ska man analysera ferritin?

Ferritin är en markör som avspeglar tillgången på järn i kroppen. Järn är inte bara en av hemoglobinets beståndsdelar som är nödvändig för att transportera syre till alla delar av kroppen, utan även en nödvändig del av kroppens ämnesomsättning. Därför kan det vara skadligt att ha alltför höga eller låga doser av järn.

Järnbrist och järnbristanemi är inga självständiga sjukdomar, utan de finns alltid en bakomliggande orsak till dem. Ett ferritin-blodprov görs för att:

 • Hitta orsaken till blodbrist/anemi, särskilt järnbristanemi
 • Se om man har för mycket eller för lite järn i blodet
 • Se om man har en inflammation
 • Kontrollera effektiviteten av en järnbehandling för att höja eller sänka sin järnnivå.

Symtom vid höga eller låga ferritinvärden

Vid höga värden kan man få många symtom, såsom:

 • ledbesvär
 • ovanlig trötthet
 • leverproblem

Vid låga värden kan man få många symtom, såsom:

 • trötthet
 • blekhet
 • andfåddhet vid ansträngning
 • huvudvärk

Vad innebär det om man har ett förhöjt ferritinvärde?

Vid onormalt höga värden kan du lida av ett tillstånd som heter hemokromatos. Det innebär att kroppen lagrar för mycket järn.

Hemokromatos är en ärftlig sjukdom där kroppens förmåga att reglera järnupptaget från tarmen är störd. Detta gör att en för stor mängd järn tas upp från tarmen. Detta järn kommer successivt samlas i kroppens olika organ och vävnader, som ditt hjärta, lever och leder.

Om detta pågår under för lång tid så kan det orsaka obotliga skador på dessa organ. Men, om man upptäcker sjukdomen i ett tidigt skede så är det möjligt att förhindra dessa skador på dina organ.

Sjukdomen behandlas med regelbundna blodtappningar, i början med täta intervall för att snabbt minska mängden inlagrat järn, och därefter någon gång var 3-4:e månad i underhållssyfte.

Om man har kraftigt förhöjda värden kan det innebära att man har akut myeloisk leukemi, levernekros eller transfusionsonssideros.

Vad innebär det om man har ett lågt ferritinvärde?

Om man har ett lågt ferritinvärde innebär det att man lider av järnbrist. Med tanke på järnets koppling till hemoglobinet så kan järnbrist på sikt leda till ett lågt hemoglobinvärde. Det innebär att man riskerar att försämrad syreupptagnings- och prestationsförmåga.

Om man har ett lågt ferritinvärde så behöver man behandla det, och man gör det för att normalisera hemoglobinnivån och för att fylla på järndepåerna igen. Detta kan man göra antingen via kosttillskott eller en intravenös järnsubstitution (endast vid grav järnbristanemi).

Vilka hälsokontroller kan man mäta sitt ferritinvärde med?

Hos Werlabs kan du enkelt mäta ditt ferritinvärde med flera olika hälsokontroller:


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ