Transferrinmättnad

Vad är Transferrinmättnad?

Transferrinmättnad, eller järnmättnad som det också kallas, är ett mått som används vid kartläggning av kroppens nivåer av järn. Måttet är ett beräknat värde som räknas fram genom en formel där man använder sig av de i blodet uppmätta värdena för transferrin och järn. Resultatet anges i procent och anger hur stor del av järntransportproteinet transferrin i blodet som är bundet till järn.

Hälsokontroll XL Plus

1 995 kr

  • 43 hälsomarkörer
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Omfattande analys av 8 viktiga områden för din hälsa med utökad bedömning inom 5 områden
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera transferrinmättnad?

Beräkning av transferrinmättnad kan göras i samband med utredningar av misstänkt järnbrist eller järnöverskott i kroppen. Ett enskilt värde för transferrinmättnaden är svårbedömt eftersom det kan påverkas av en rad olika faktorer. Värdet måste därför korreleras till andra provsvar för att ge en bättre bild av järnnivåerna i kroppen.

Ett lågt värde – vad innebär det?

Låg transferrinmättnad ses vid järnbrist.

Ett förhöjt värde – vad innebär det?

En förhöjd transferrinmättnad ses i samband med järnöverskott i kroppen, t.ex. vid sjukdomen hemokromatos.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

En rad olika tillstånd och sjukdomar kan påverka en eller båda de i transferrinmättnaden ingående parametrarna, som inflammatoriska processer, malnutrition, malabsorption, p-piller och graviditet, och gör då värdet svårtolkat.

Hälsokontroll XL Plus

1 995 kr

  • 43 hälsomarkörer
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Omfattande analys av 8 viktiga områden för din hälsa med utökad bedömning inom 5 områden
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Beställ