Binjurefunktion (DHEAS)

Binjurarna är organ i kroppen som producerar olika hormon, bland annat kortisol, aldosteron samt adrenalin och noradrenalin. Ett annat hormon som produceras i binjurarna är DHEAS (Dehydroepiandrosteron). Det är en förelöpare till flera viktiga hormoner och kan omvandlas till exempelvis testosteron och östrogen i kroppen. Både för höga och för låga DHEA-värden kan vara ohälsosamt för kroppen. En minskning av DHEAS-nivån beror oftast på åldern men kan även vara ett tecken på sjukdom eller nedsatt binjurefunktion. Höga DHEAS-värden kan bero på cancer i binjurebarken eller diabetes. Obalans i DHEAS-nivåerna kan även vara ett tecken på binjureutmattning.

När kroppen är stressad ser man oftast initialt höga DHEAS-nivåer, något som sedan sjunker om stressen får pågå under lång tid. Minskningen beror oftast på binjureutmattning, något som i sin tur kan orsaka kroppslig och mental utmattning som inte går över inom rimlig tid. Binjureutmattning kan göra att du bland annat känner dig allmänt energilös, deprimerad, får låg sexdrift samt har svårt för att hålla dig pigg under dagen. Det kan även orsaka hypoglykemi, det vill säga lågt blodsocker, hormonobalans samt en försämring av immunförsvaret. Oftast så utför man tester för att ta reda på DHEAS-, kortisol- och könshormonsnivåerna samtidigt. På så sätt får man den bästa överblicken över binjurarnas funktioner.