Diabetestest

HbA1c (långtidssocker) är tillsammans med glukos (fastande blodsocker) väldigt bra indikatorer på risken att utveckla typ-2 diabetes

Typ 2-diabetes innebär att din kropps förmåga att producera insulin från bukspottskörteln har avstannat eller blivit kraftigt nedsatt. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger vilket skadar kroppen. Sjukdomen orsakar dessutom ofta stress och oro.

Innan man når en märkbar nivå har bukspottskörteln kontinuerligt ökat insulinproduktionen för att hålla blodsockernivån under kontroll. Under detta stadie kan man genom blodprov upptäcka vilken risk man löper att drabbas av diabetes. Redan i detta stadie finns en ökad risk för hjärtsjukdom och stroke.

  • 13 av 100 av Werlabs användare har blodsockervärden som bör undersökas vidare av en läkare för behandling.
  • 150,000 svenskar kan ha diabetes – utan att veta om det.
  • Ca 85-90% av de som har diabetes har typ 2-diabetes.
  • Det är vanligt att diabetes förblir odiagnostiserat pga. brist av symptom.

HbA1c speglar hur blodsockret har varit i genomsnitt under ca 2-3 månader före provtagning. 39-47 mmol/l så är i farozonen. 48 mmol/l eller mer indikerar att man har diabetes.

  • I tidigt stadie av typ 2-diabetes finns möjligheten att behandla ens diabetes så att alla symptom försvinner.
  • Tidiga tecken/symptom på diabetes: täta toalettbesök, törst, sämre syn, trötthet och huvudvärk.
  • Man bör undersöka diabetes tidigare än många tror.
Vårt diabetestest innehåller följande blodmarkörer:

HbA1c Glukos

Både Glukos och HbA1c ingår i Hälsokontroll XL