Glukos

Glukos, även kallat druvsocker och dextros, är en sockerart med många viktiga funktioner i kroppen. När du äter omvandlas maten till bland annat glukos och transporteras sedan med blodet till de olika cellerna.

Det finns många sätt att behandla och leva med diabetes idag, bland annat insulinpennor och insulinpumpar. Höjda blodsockervärden kan även bero på andra faktorer och sjukdomar, som exempelvis träning, olika läkemedel eller sjukdom i levern. Det behövs därför ofta mer än ett prov för att säkerställa dina blodsockervärden och ge en korrekt analys.

För högt blodsockervärde

När mycket glukos transporteras i blodet har du ett högt blodsockervärde. För att cellerna ska kunna ta upp energin från glukosen behövs insulin. När kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att kunna ta upp all glukos så har du typ 1-diabetes. Typ 2-diabetes får man oftast när man blir äldre och kroppen har byggt upp en insulinresistens. Alla typer av diabetes innebär att blodsockernivån är för hög, något som leder till bland annat trötthet, kraftlöshet och viktnedgång. Om blodsockernivån är för hög under en längre period kan det leda till medvetslöshet eller värre.

Så gör du ett glukostest

När du utför ett blodtest av glukos utförs med andra ord en analys av ditt blodsocker. På så sätt kan du få reda på om du har någon typ av diabetes.

Inför provtagningen

Du ska helst äta tidigt på kvällen och sedan ta provet på morgonen med tom mage.