Våra tester

Använd knapparna för att filtrera

 1. Beställ hälsokontroll 1 395 kr

  Hälsokontroll XL är vårt mest populära paket och innehåller 32 blodmarkörer inom 8 fokusområden. Den ger dig en grundlig ögonblicksbild av din hälsa som kan hjälpa dig hitta motivation för att leva ett mer hälsosamt liv.

  Analysen täcker de vanligaste markörerna för sköldkörteln, hjärta- och kärl, blodsockernivåer, lever- och njurfunktion, inflammation samt en heltäckande blodstatus.

 2. Beställ hälsokontroll 995 kr

  Vår näst största hälsokontroll, Hälsokontroll Large, innehåller 28 olika analyser. Detta paket innehåller relativt Bas paketet ett antal ytterligare tester, bland annat mer moderna tester avseende din hjärt- och kärlsituation.

 3. Beställ hälsokontroll 495 kr

  Med vår Hälsokontroll Bas kan du till ett bra pris snabbt och smidigt skaffa dig en god hälsoöverblick. Kontrollen innehåller 18 olika blodanalyser vilket är mycket omfattande relativt traditionella hälsokontroller

 4. Beställ hälsokontroll 4 560 kr

  Kvartalspaketet består av 4 st Hälsokontroll XL och 4 st Kortisol test som genomförs var tredje månad under loppet av ett år.

 5. Årspaketet består av 4 st Hälsokontroll XL och 4 st kortisoltest som genomförs årsvis under 4 år. Köp 4 st Hälsokontroll XL plus 4 st kortisoltest för 4,560 kr (värde 6,560 kr). Varför årliga tester? En viktig del av vår analysfilosofi är att följa sina värden över tid för att förstå trender och skillnader. ...

 6. Jonas Colting är en av Sveriges mest högpresterande idrottare – och en av Werlabs ambassadörer. Tillsammans med Jonas har vi tagit fram ett prestationspaket med 35 blodtester som hjälper fysiskt aktiva att bättre förstå sin egen hälsa. För de som vill förstå hur de kan optimera sin hälsa och maximera sin prestation utifrån sina blodvärden...

 7. Karin Björkegren Jones är ett yogaproffs, författare, hälsoprofil och dessutom en av Werlabs ambassadörer. Under lång tid har hon förstått hur viktigt det är med en balans för både kropp och själ. Både inre och yttre obalans kan leda till diffusa symtom som nedstämdhet, trötthet, oro mm, där orsaken till en början kan vara svår att...

 8. Mårten Nylén är en av Sveriges mest välrenommerade tränare, hälsoutvecklare och föreläsare. Mårten har medverkat i fyra säsonger och är mannen bakom några av de största viktrasen i Biggest Losers internationella historia. Med fokus på viktnedgång har Werlabs panel av medicinska experter plockat ut för ändamålet relevanta analyser. Dessa...

 9. PEth är ett test för alkoholkonsumtion. PEth-bildningen efter alkoholintag beror på mängden alkohol som konsumeras men med individuell variation varför det är svårt att identifiera ett exakt gränsvärde som skiljer ”normalbruk” från överkonsumtion. Däremot är markören mycket användbar för att skilja total nykterhet (inget PEth) från alkoholkonsumtion (något PEth), samt vid...

 10. En allergisk reaktion sker när kroppen reagerar mot ett främmande ämne. Trots att ämnet i sig normalt sätt inte är farligt så sätter kroppen igång immunförsvaret. Ibland kan själva reaktionen mot ämnet vara farligare än ämnet. Allergi mot födoämnen är vanligt och det handlar oftast om mjöl, ägg, vete...

 11. Ibland reagerar immunförsvaret mot vissa främmande ämnen utan att vi vet exakt varför. Pälsdjursallergi är ett exempel på denna typ av reaktion. Det innebär att ditt immunförsvar reagerar när du kommer i kontakt med pälsdjur. Detta kan visa sig genom att du får kliande och röda ögon, täppt eller rinnande näsa samt...

 12. Varje vår har en stor del av den svenska populationen problem med pollen. Det är under den här perioden, mellan april och maj, som lövträden ställer till det för alla allergiker. Björkpollen är den vanligaste allergin tillsammans med gräspollen. Att vara allergisk mot björkpollen kan kännas som en segdragen förkylning eftersom...

 13. Binjurarna är organ i kroppen som producerar olika hormon, bland annat kortisol, aldosteron samt adrenalin och noradrenalin. Ett annat hormon som produceras i binjurarna är DHEAS (Dehydroepiandrosteron). Det är en förelöpare till flera viktiga hormoner och kan omvandlas till exempelvis testosteron och östrogen i kroppen. Både för höga och för låga DHEA-värden kan vara...

 14. Genom att analysera blodet går det att få fram väldigt mycket information. När vi gör en blodstatusanalys utförs ett antal olika tester. Bland annat så analyserar vi partikelkoncentrationen av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar som du har i blodet. Vi analyserar även mängden och koncentrationen av hemoglobin som ditt blod...

 15. CDT står för Carbohydrate-deficient transferrin, något som på svenska kallas för kolhydratsfattigt transferrin. Transferrin är ett protein som transporterar järn till benmärgen genom blodet. När en person dricker alkohol förändras transferrinet till en kolhydratfattig form, det vill säga CDT. Personer som dricker regelbundet får...

 16. D-vitamin är en fettlöslig vitamin som skapas i huden när solen lyser. Under de perioder då solen inte lyser så mycket, som exempelvis under vintern, är det lätt att drabbas av D-vitaminbrist. Just detta vitamin kontrollerar en hel del olika viktiga funktioner i kroppen, bland annat bildandet av skelett. Att lida av D-vitaminbrist i tidig ålder kan leda...

 17. HbA1c (långtidssocker) är tillsammans med glukos (fastande blodsocker) väldigt bra indikatorer på risken att utveckla typ-2 diabetes Typ 2-diabetes innebär att din kropps förmåga att producera insulin från bukspottskörteln har avstannat eller blivit kraftigt nedsatt. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån...

 18. I samarbete med Natural Cycles har vi utvecklat ett nytt fertilitetstest. Natural Cycles är en kliniskt testad app som spårar när du är fertil och när du har säkra peroder baserat på din kropps naturliga cykel. Werlabs hjälper dig tolka dina blodvärden för att ge dig information om hur fertil du är under din fertilitetsperiod. ...

 19. Vad är östrogen? Östrogen är en grupp steroidhormoner, som främst betraktas som ett kvinnligt könshormon. Östrogen finns i kroppen hos både kvinnor och män, men i avsevärt högre halter hos kvinnor. De viktigaste kroppsegna östrogenerna är östradiol, östron och östriol. Hos dig...

 20. Glukos, även kallat druvsocker och dextros, är en sockerart med många viktiga funktioner i kroppen. När du äter omvandlas maten till bland annat glukos och transporteras sedan med blodet till de olika cellerna. Det finns många sätt att behandla och leva med diabetes idag, bland annat insulinpennor och insulinpumpar. Höjda blodsockervärden...

 21. Gluten är en sammansättning av olika proteiner som du hittar i sädesslag som råg, vete och korn. När en person är glutenintolerant börjar immunförsvaret i kroppen att bekämpa vissa proteiner som finns i gluten. Detta besvär kallas även för celiaki och 1-2 % av den svenska befolkningen lider av detta i någon grad. Symtomen är...

 22. Under en graviditet så finns det två hormoner som är särskilt viktiga, HCG och progesteron. HCG, som står för humant choriogonodotropin, är ett hormon som bildas när du blir gravid. Ett vanligt graviditetstest visar om de förekommer HCG i din urin, ett säkert sätt att se om du faktiskt är gravid eller inte. Du kan dock inte se hur HCG...

 23. Ett vanligt graviditetstest visar om det finns halter av hormonet HCG (humant choriogonadotropin) i urinen, något som förekommer när du är gravid. Det går relativt fort för HCG nivåerna i urinen att bli så höga att de går att mäta med ett vanligt urinprov. Efter en vecka så ska hormonet dubbleras för var dag som går och...

 24. Det finns nu klar dokumentation för att apolipoproteinerna och framförallt kvoten ApoB/ApoA1 är en bättre riskmätare för hjärt- kärlsjukdom än traditionell lipidstatus. Den kombinerade bestämningen av apolipoprotein A1, apolipoprotein B och beräkningen av apo kvoten kan avslöja en rubbning i den lipida metabolismen och risken...

 25. IGF-1, som står för Insulin-like Growth Factor 1, är ett tillväxthormon som hjälper till att kontrollera hur snabbt kroppens celler växer och reproducerar sig. Hormonet är särskilt viktigt hos barn och ungdomar som fortfarande växer. När en person har kommit till en fullvuxen ålder så kan en hög nivå av IGF-1 vara ohälsosamt för kroppen. Ju högre nivå, desto snabbare skapar...

 26. Här testar vi parametrar och analyser inblandade i kroppens inflamatoriska processer. Vanlig sänka (SR) som stiger vid bl a kroniska inflammatoriska sjukdomar. Men även CRP som stiger vid både akuta infektionstillstånd men även vid kroniska sjukdomar. Även blodbilden i övrigt påverkar vid inflammation, ofta med lägre blodvärde. ...

 27. Inför IVF brukar rutinmässigt vissa analyser efterfrågas från klinikerna innan behandling kan inledas. Vi har sammanställt de vanligaste önskemålen. OBS! Prolaktin ska inte tas före klockan 10:00 på förmiddagen. Provtagaren bör ha varit uppegående minst 3 timmar. Stress före provtagning skall undvikas. Dessa tester ingår i paketet: HIV (HIV1/HIV2-...

 28. Järn är ett ämne som normalt sätt tas upp av kroppen när vi äter och större delen av det upptagna järnet finns i vårt blod. Järnet sparas även i kroppens järndepåer. Detta ämne är viktigt för att kroppen ska kunna bilda nya röda blodkroppar. När du har brist på järn i blodet kan kroppen inte...

 29. Kortisol, även kallat hydrokortisol, är ett stresshormon som är viktig för en mängd olika funktioner i kroppen. Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till med är att se till att levern kan reglera blodsockernivån och att kroppen håller ett jämnt blodtryck. Kroppen utsöndrar även kortisol när du är stressad...

 30. Muskel- och ledvärk kan ha många olika orsaker. Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter. Ofta vet man med sig att dessa sjukdomar finns i släkten vilket även underlättar vid diagnos. Symptomen brukar vara svullna, värkande, värmeökade och rodnade...

 31. Levern är en av kroppens största organ, den allra största om man bortser från huden. Levern lagrar en mängd olika mineraler, vitaminer, proteiner och fetter. Dessutom så bryter den ner och omvandlar fruktos till glukos och glykogen genom speciella enzymer. En annan uppgift som levern tar hand om är metaboliseringen av den alkohol du får i dig. När...

 32. Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen, bland annat så filtrerar de blodet och producerar urin. De ser även till att balansera jonerna i kroppen. När något händer med njurarna märks detta främst på urinen. Ett exempel på en smärtsam njursjukdom är njursten. Det är dock inte bara urinen som påverkas när...

 33. Progesteron är ett hormon som är särskilt viktigt för kvinnor eftersom hormonet har ett speciellt samspel med ett antal andra hormoner, bland annat östrogen. Progesteron har även en viktig betydelse när de kommer till fertilitet, ämnesomsättning och sinnesstämning. Brist på progesteron kan leda till att hormonet östrogen blir mer...

 34. Hormonerna progesteron och östrogen (östrogen) har en speciell balans i kroppen. För mycket eller för lite av det ena eller det andra leder snabbt till ett antal olika besvär. Förändringar i hormonnivåerna kan bero på en mängd olika faktorer, som exempelvis för hård träning, för lite fettvävnad i kroppen, ålder,...

 35. Att prostatacancer kan fångas upp tidigt med ett enkelt blodprov är ett faktum. Sedan PSA-testet har börjat användas inom vården, har åtskilliga fall av långt gången, spridd prostatacancer kunnat förhindras. Det skall även noteras att det förekommer debatt kring användandet av PSA-test då det även kan leda till...

 36. Många svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln och man uppskattar att det är över 400 000 svenskar som har diagnosen. För att diagnostisera sköldkörtelproblem så är de vanligaste proven att göra: TSH (tyreoideastimulerande hypofyshormon), fritt T4 (tyroxin) och fritt T3 (trijodtyronin). Dessa tre prover erbjuds i...

 37. För att få en mer komplett bild av hur din sköldkörtel fungerar rekommenderas att du kontrollera nivåerna på hypofyshormonet TSH plus sköldkörtelhormonerna fritt T3 samt fritt T4. I det stora sköldkörtelpanelen ingår även anitkroppar för att fånga upp eventuell autoimmun sjukdom som förklaring till en rubbning i...

 38. För dig som vill testa dina allergier en gång för alla så är detta test för dig! Du märker fort om du har en allergisk reaktion mot något, det kan dock vara svårare att veta exakt vad du är allergisk mot. Genom att utföra ett blodtest för björkpollenallergi kan du snabbt få svar på detta. Är du...

 39. Diagnosen testosteronbrist ställs genom att mäta halten testosteron i blodet, som då skall vara låg, samtidigt som man finner symtom förenliga med testosteronbrist. Det räcker således inte med att testosteronnivåerna är lägre än normalt utan det måste också föreligga symtom som kan bero på testosteronbrist. Då...

 40. Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män. Den är ansvarig för de manliga fysiska egenskaperna. Även om det anses vara ett "manligt" könshormon, så finns testosteron i blodet hos både män och kvinnor. Produktionen av testosteron sker huvudsakligen i testiklarna hos män. Det produceras dessutom i binjurarna hos både män och kvinnor och i små mängder i...

 41. Vitaminer är ett ämnen som är väsentliga för kroppens funktioner. Om kroppen inte får i sig rätt mängd vitaminer kan det leda till ett antal olika sjukdomar och besvär. Det enda vitaminet som kroppen kan producera själv, med hjälp av solljus, är D-vitamin. Det betyder att alla andra vitaminer måste komma från din kost eller...

 42. Vitamin B12, även kallat kobalamin, är viktig för att bland annat kroppens nerver och blodceller ska fungera. Den har även en viktig roll i DNA-syntesen. Eftersom vi inte kan producera kobalamin själva måste vi få in vitaminen genom olika källor. Vanligtvis får vi i oss vitamin B12 genom kött, fisk och andra animaliska livsmedel. För...

 43. Zink är bra för immunförsvaret och ämnesomsättningen, bildningen av DNA/RNA och behövs för tillväxten. Zink ingår dessutom i produktionen av flera enzymer och hormoner. Orsaker och symptom till zinkbrist Brist på zink är inte så vanligt men man har ofta det vid dålig kost. Symptom på zinkbrist kan vara...

 44. Inför äggdonation utomlands brukar klinikerna efterfråga att vissa tester är analyserade innan ärendet handläggs vidare. Werlabs har samlat alla dessa tester i en analys. Här har vi samlat graviditetstest, analyser inför IVF/ÄD samt fertilitetspanel. Dubbelkolla alltid så er klinik accepterar de prover som ingår i analyspaketen. Från din journalsida, dit dina svar kommer, kan...

 45. Östrogen (Östradiol) är ett av de viktigaste östrogenerna och har till uppgift att bland annat se till att du slutar växa, att fett lagras på rätt ställe i den kvinnliga kroppen och att produktionen av sekret och slem i slidan är korrekt. Även hos män finns en liten mängd östradiol, något som produceras i testiklarna i deras...