Infektionstester

Här testar vi parametrar och analyser inblandade i kroppens inflamatoriska processer. Vanlig sänka (SR) som stiger vid bl a kroniska inflammatoriska sjukdomar. Men även CRP som stiger vid både akuta infektionstillstånd men även vid kroniska sjukdomar. Även blodbilden i övrigt påverkar vid inflammation, ofta med lägre blodvärde.

Sänka (SR) kan ej analyseras i Helsingborg, Hede, Jönköping, Linköping, Norrköping, Malmö, Hudiksvall, Halmstad, Söderhamn, Västra Frölunda och i Västerås. På tidigare nämnda orter analyseras CRP istället.

Följande tester ingår i Infektionspanelen:
  • Inflammation
    CRP/Sänka (SR)
  • Blodstatus
    Hemoglobin (Hb)  |   Trombocyter  |   Leukocyter  |   Erytrocyter  |   Hematokrit  |   MCV/MCH