Inför IVF

Inför IVF brukar rutinmässigt vissa analyser efterfrågas från klinikerna innan behandling kan inledas. Vi har sammanställt de vanligaste önskemålen.

OBS! Prolaktin ska inte tas före klockan 10:00 på förmiddagen.

Provtagaren bör ha varit uppegående minst 3 timmar.
Stress före provtagning skall undvikas.

Dessa tester ingår i paketet:

 • HIV (HIV1/HIV2- Ak/Ag fert)
 • Hepatit B (HBc-Ak fert,HBsAg fert)
 • Hepatit C (HCV-Ak, fert)
 • HTLV1-/HTLV2-AK fert
 • Rubella
 • AMH
 • FSH
 • LH
 • Östradiol
 • TSH
 • Prolaktin
 • Blodstatus