Kvartalspaketet

Kvartalspaketet består av 4 st Hälsokontroll XL och 4 st kortisol test som genomförs var tredje månad under loppet av ett år.

Köp 4 st Hälsokontroll XL plus 4 st kortisol test för 4,560 kr (värde 6,560 kr).

Varför ta tester så ofta?

En viktig del av vår analysfilosofi är att följa sina värden över tid för att förstå trender och skillnader. Nedan har vi tre olika motiv att ta tester ofta.

  • Kortsiktiga mönster. Med kortare intervall kan du försöka hitta mer kortsiktiga mönster i dina resultat. Ett exempel på sådan analys är om du vid provtagningstillfället känt dig piggare eller hängigare än normalt och om dina resultat då sätt annorlunda ut.
  • Kortsiktiga trender. En annan analys du kan göra är att se hur livsstilsförändringar som ökad motion eller förändrad kost påverkar dina resultat. Här kan du förhoppningsvis se mer trendande värden som succesivt förbättras med dina insatser.
  • Referensvärden för framtiden. Efter att du gjort fyra tester av varje värde har du sedan en god kännedom om ditt normalvärde. När du eller läkare i framtiden tar nya tester kan dessa referensvärden användas som grund för att förstå hur värdena utvecklats.
Såhär fungerar det

När du känner dig redo att ta uppföljande prov så är det bara att mejla till kontakt@werlabs.se så ser vi till att din remiss ligger och väntar på dig.

Vad ingår?

Vi varje testtillfälle kommer vi genomföra 33 blodanalyser som ger dig en mycket god överblick över ditt hälsotillstånd. Redan timmar efter det att du tagit ditt blodprov har du dina första resultat i din privata online journal och när alla resultat är klara får du en skriftlig kommentar av en läkare.

Följande 33 markörer testas vid varje tillfälle:

Sköldkörtelrubbning
TSH  |   T4 fritt  |   T3 fritt(bara för kvinnor)
Risk för hjärtsjukdom
HDL Kolesterol  |   LDL Kolesterol  |   Kolesterol-total  |   Triglycerider  |   Apolipoprotein A
Apolipoprotein B  |   Apo kvot
Diabetes/Metabolstörning
HbA1c  |   Glukos
Blodbrist / Anemi
Hb  |   LPK  |   TPK  |   MCH  |   EPK  |   EVF
Prostataprov / Testosteron
PSA (bara för män)  |   Testosteron (bara för män)
Vitaminer / Mineraler
Kobalamin / B12  |   D-vitamin  |   Homocystein  |   Folat (bara för kvinnor)  |   Järn  |   Magnesium  |   Ferritin
Leverfunktion
ASAT  |   ALAT
Njurfunktion
Kreatinin  |   Natrium  |   Kalium  |   Kalcium
Inflammation
CRP
Stress
Kortisol

Beställ hälsokontroll 4 560 kr