Mårten Nyléns Viktnedgångspaket

Marten Nylen

Mårten Nylén är en av Sveriges mest välrenommerade tränare, hälsoutvecklare och föreläsare. Mårten har medverkat i fyra säsonger och är mannen bakom några av de största viktrasen i Biggest Losers internationella historia.

Med fokus på viktnedgång har Werlabs panel av medicinska experter plockat ut för ändamålet relevanta analyser. Dessa värden är viktiga både för att fånga upp anledningar till att viktnedgång kan vara svårt att uppnå, men även för att ytterligare motivera och inspirera till goda livsstilsval och få kraft att vidmakthålla dessa livsstilsförändringar.

Om du vill läsa mer om vår ambassadör Mårten Nylén, klicka här.Vad ingår i Mårten Nyléns Viktnedgångspaket?

Med fokus på viktnedgång har Werlabs panel av medicinska experter plockat ut för ändamålet relevanta analyser. Dessa värden är viktiga både för att fånga upp anledningar till att viktnedgång kan vara svårt att uppnå, men även för att ytterligare motivera och inspirera till goda livsstilsval och få kraft att vidmakthålla dessa livsstilsförändringar.

Blodbristprover

Det är inte ovanligt hos t.ex. kvinnor att lida av blodbrist, ofta till följd av järnbrist (menstruation). En lätt blod- eller järnbrist ger symptom som trötthet och energilöshet, vilket försvårar att komma igång med träning. Detta kan även ibland misstolkas som depression.

Sköldkörtelanalyser

Sköldkörtelprover påverkar kroppens metabolism vilket innebär att en underfunktion ger symptom som viktuppgång, svårigheter att gå ner i vikt, samt även trötthet och energilöshet. Ca 300 000 kvinnor i Sverige har oupptäckt sköldkörtelrubbning enligt studier.

Blodfetter

Blodfetter är viktiga som inspiration. Vissa av de analyser som ingår i Mårtens paket kan ge en direkt indikation om risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Detta är därför en viktig analys att följa upp, både med ett utgångsvärde samt inte minst efter t.ex. 3 månader. Många blir förvånade över vilken positiv effekt t.ex. träning har på kroppens insida. Att risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom minskar är viktig och stärker motivationen till fortsatt träning.

Blodsocker

Typ-2 diabetes ökar dramatiskt i västvärlden. Detta är därför värden som ingår i Mårtens paket. Både långtidsblodsocker som speglar genomsnittligt sockerläge senaste månaderna samt fasteblodsocker finns med. Att fånga upp en gränsdiabetiker handlar om att rädda liv och förebygga den allvarliga sjukdom som diabetes utgör. Att "behandlingen" i många fall är just viktminskning, t.ex. genom motion och träning i kombination med rätt kost vet många. Men att faktiskt själv se vilken effekt denna livsstilsändring har på kroppen kan man enkelt utläsa och följa genom Werlabs tester.

Leverfunktion

Många med övervikt har även fett insprängt i levern. Detta ger symptom snarlika med en alkoholskadad lever, vilket vi fångar upp med dessa analyser.

Njurfunktion

För att ytterligare ge en bra bild av kroppens njurfunktion och saltbalans har vi med njurfunktionstester.

Stress

Stresshormonet kortisol finns med som en markör. Då många inte ser sambandet mellan stress och övervikt tycker vi på Werlabs att det är viktigt att även analysera detta. Om man ska jämföra sina kortisolvärden är det dock viktigt att ta provet vid exakt samma tidpunkt på dygnet då värdet naturligt varierar över dagen.

- Werlabs medicinska rådgivareFöljande 30 tester ingår i Mårten Nyléns Viktnedgångspaket:

 • Sköldkörtelanalyser
  TSH  |  T4 (fritt)  |  T3 (fritt) (bara för kvinnor)
 • Risk för hjärtsjukdom 
  HDL-Kolesterolet  |  LDL-Kolesterolet  |  Kolesterol-totalt  |  Triglycerider  |  Apolipoprotein A Apolipoprotein B  |  Apo kvot
 • Diabetes / Metabolstörning
  HbA1c  |  Glukos
 • Blodbristprover / Anemi
  Erytrocyter (EPK)  |  Hemoglobin (Hb)  |  Hematokrit (EVF)  |  Leukocyter (LPK)  |  Hemoglobinmassa (MCH)  |  Trombocyter (TPK)
 • Hormoner
  Testosteron (bara för män)
 • Mineraler
  Järn  |  Ferritin
 • Leverfunktion
  ASAT  |  ALAT
 • Njurfunktion
  Kreatinin  |  Natrium  |  Kalium  |  Kalcium
 • Inflammation
  CRP
 • Stress
  Kortisol