Järnbristtest

Järn är ett ämne som normalt sätt tas upp av kroppen när vi äter. Järn finns både som cirkulerande form och som depå i kroppen (ferritin). När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. Vid svår järnbristanemi kan symtom som trötthet, yrsel och hjärtklappning förekomma.

Vad är järnbrist?

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Orsaker till järnbrist kan bero på bristande järnintag via kosten (vegansk/vegetarisk kost) försämrat näringsupptag. Järnbrist kan också bero på hög järnförlust som kan orsakas av graviditet, blödning i mage eller tarm samt riklig menstruation.

Järnbrist leder ofta till anemi/blodbrist men det kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en du kan höja dina värden inom referensintervallen genom järnbehandling.

Järnbrist - Prevalens

I västvärlden är prevalensen av järnbristanemi bland kvinnor 7–8 % och bland män 1–3 %, medan järnbrist utan anemi återfinns hos cirka 25 % av kvinnorna i fertil ålder.


345 kr

Eller beställ Hälsokontroll XL och få 33 blodmarkörer analyserade.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

Förstå de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Läs mer.

Varför ska du göra en blodanalys?

  • Du vill förstå effekten av din kost och träning. För dig som vill förstå hur din kost påverkar din hälsa och vill optimera din träning och prestation.
  • Du vill förstå om dina nivåer av järn påverkar din livskvalitet. För dig som upplever symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om du har järnbrist som du kan påverka för att ändra ditt upplevda välmående.

Vilka tester ingår i Järnbristtest?

De här markörerna testas:

Detta blodprov bör tas innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.


345 kr