Välj och följ upp ditt nyårslöfte 2019

Uppföljningstest kopplat till ditt valda nyårslöfte ingår. Just nu sparar du 600 kr!

Nyårskampanjen löpte ut den 15 februari.

Hur fungerar Nyårspaketet?

Du är nu fyra enkla steg från att förstå hur ditt nyårslöfte påverkar din framtida hälsa.

Välj Nyårspaket

1.Välj Nyårspaket

Beställ valfritt nyårspaket: Motionera mera, Skippa sockret eller Ät nyttigare.

Ta ditt starttest

2.Ta ditt starttest

Välj ett av våra 145 provtagningsställen och gör ditt första blodprov, Hälsokontroll XL.

Få snabba svar

3.Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar skickas till din digitala journal.

Gör uppföljningstest

4.Gör uppföljningstest

Efter fyra månader skickar vi en kallelse till ditt andra blodprov, uppföljningstestet.

Välj Nyårspaket

Välj mellan tre nyårspaket beroende på vilket nyårslöfte du vill följa. Oavsett vilket paket du väljer ingår hälsokontroll XL som starttest.

Starttest Hälsokontroll XL

Nyårspaket

Motionera mera

Stort grattis till ditt aktiva val att börja motionera mer.

Mer motion kan leda till:
 • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Förbättrad psykisk hälsa för att undvika demens, depression och alzheimer
 • Minskad risk för framtida metabola sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes

Hälsokontroll XL Nu

Starttestet består av vår omfattande Hälsokontroll XL. Detta test ger dig en analys av de åtta viktigaste hälsoaspekterna, med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar.

33 Hälsomarkörer

HDL LDL Glukos
Apo A Apo B Apo kvot Kolesterol-total Triglycerider HbA1c B12 Vitamin D Ferritin Folat Homocystein Järn Magnesium TSH T4 Fritt T3 Fritt (för kvinnor) EPK EVF Hb LPK MCH MCV TPK Kalcium Kalium Kreatinin Natrium ALAT ASAT CRP Testosteron (för män) PSA *
* PSA erbjuds endast för män i åldersgruppen 50-75 år och finns som tillval i kassan. Du bör läsa Socialstyrelsens riktlinjer innan du tar ett PSA-test. Läs mer under Vanliga frågor.

Uppföljningstest Efter 4 månader

Detta uppföljningstest är för dig som prioriterar hur motion kan förbättra din hälsa.

15 Hälsomarkörer

Kolesterol-total Kreatinin Natrium
HDL LDL Triglycerider Glukos Kalium EPK EVF Hb LPK MCH MCV TPK

1 395 kr

Totalt värde: 1 995 kr
Mer motion kan leda till:
 • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Förbättrad psykisk hälsa för att undvika demens, depression och alzheimer
 • Minskad risk för framtida metabola sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes

Nyårspaket

Skippa sockret

Stort grattis till ditt aktiva val att dra ner på sockret!

Minskat sockerintag kan leda till:
 • Minskade fettnivåer
 • Lägre blodtryck
 • Minskad risk för typ 2-diabetes

Hälsokontroll XL Nu

Starttestet består av vår omfattande Hälsokontroll XL. Detta test ger dig en analys av de åtta viktigaste hälsoaspekterna, med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar.

33 Hälsomarkörer

HDL LDL Glukos
Apo A Apo B Apo kvot Kolesterol-total Triglycerider HbA1c B12 Vitamin D Ferritin Folat Homocystein Järn Magnesium TSH T4 Fritt T3 Fritt (för kvinnor) EPK EVF Hb LPK MCH MCV TPK Kalcium Kalium Kreatinin Natrium ALAT ASAT CRP Testosteron (för män) PSA *
* PSA erbjuds endast för män i åldersgruppen 50-75 år och finns som tillval i kassan. Du bör läsa Socialstyrelsens riktlinjer innan du tar ett PSA-test. Läs mer under Vanliga frågor.

Uppföljningstest Efter 4 månader

Detta uppföljningstest är för dig som prioriterar hur minskat sockerintag kan förbättra din hälsa.

6 Hälsomarkörer

Glukos HbA1c LDL
HDL Kolesterol-total Triglycerider

1 395 kr

Totalt värde: 1 995 kr
Minskat sockerintag kan leda till:
 • Minskade fettnivåer
 • Lägre blodtryck
 • Minskad risk för typ 2-diabetes

Nyårspaket

Ät nyttigare

Stort grattis till ditt beslut att hitta en mer balanserad kost!

Hälsosammare kost kan leda till:
 • Ett starkare immunförsvar
 • Att du kan hålla en jämnare blodsockernivå
 • Att det är lättare att hålla vikten

Hälsokontroll XL Nu

Starttestet består av vår omfattande Hälsokontroll XL. Detta test ger dig en analys av de åtta viktigaste hälsoaspekterna, med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar.

33 Hälsomarkörer

HDL LDL Glukos
Apo A Apo B Apo kvot Kolesterol-total Triglycerider HbA1c B12 Vitamin D Ferritin Folat Homocystein Järn Magnesium TSH T4 Fritt T3 Fritt (för kvinnor) EPK EVF Hb LPK MCH MCV TPK Kalcium Kalium Kreatinin Natrium ALAT ASAT CRP Testosteron (för män) PSA *
* PSA erbjuds endast för män i åldersgruppen 50-75 år och finns som tillval i kassan. Du bör läsa Socialstyrelsens riktlinjer innan du tar ett PSA-test. Läs mer under Vanliga frågor.

Uppföljningstest Efter 4 månader

Detta uppföljningstest är för dig som prioriterar hur hälsosammare kost kan förbättra din hälsa.

14 Hälsomarkörer

B12 Folat LDL
HDL Kolesterol-total Triglycerider Glukos EPK EVF Hb LPK MCH MCV TPK

1 395 kr

Totalt värde: 1 995 kr
Hälsosammare kost kan leda till:
 • Ett starkare immunförsvar
 • Att du kan hålla en jämnare blodsockernivå
 • Att det är lättare att hålla vikten

Vanliga frågor

Nyårspaketet är ett specialpaket som hjälper dig välja och följa upp ditt nyårslöfte. Du kan välja mellan tre olika Nyårspaket: Motionera Mera, Skippa sockret eller Ät nyttigare. I alla paket ingår vår Hälsokontroll XL samt ett mindre uppföljningstest kopplat till ditt valda nyårslöfte.

Vilket paket du än väljer så kommer resultaten av ditt nyårslöfte sannolikt kunna återspeglas på alla paket då de till viss del har samma innehåll såsom blodfetter vilket påverkas av både diet och motion, dock så innehåller alla paket några riktade markörer som passar just det löftet.

Alla paket har gemensamma blodmarkörer men skiljer sig lite åt beroende på vad som passar just det specificka nyårslöftet bäst. Ät nyttigare innehåller exempelvis vitaminmarkörer. Skippa sockret består av markören HbA1c som indikerar långtidsblodsockret medan motionera mera innehåller kreatinin och elektrolytstatus, kroppsalter.

Fyra månader efter ditt beställningsdatum kommer du få en kallelse via email till din nästa provtagning. Din remiss kommer därefter aktiveras och du kan sedan uppsöka samma provtagningsställe som du gick till första gången för att ta ditt uppföljningstest.

Nyårspaketet säljs enbart fram till och med den 15 februari, 2019. Paketet kostar 1395 kr. Totalt värde på paketet är 1995 kr.

Markör representerar blodanalysen som utförs, till exempel så räknas Glukos som en markör.

Oavsett vilket nyårspaket du väljer så ingår alltid vår Hälsokontroll XL som starttest i alla paket.