Testosterontest

Testosteron är ett av de viktigaste könshormonerna hos män men som även finns i mindre mängd hos kvinnor. Testosteronbrist kan kopplas till bl a trötthet, energilöshet och irritabilitet.

Lilla Testosterontestet

Det Lilla Testosterontestet analyserar din testosteronnivå.

395 kr

Stora Testosterontestet

Det Stora Testosterontestet analyserar förutom testosteron även SHBG som binder testosteron och därmed påverkar biotillgängligheten och Luteiniserande hormon (LH) som reglerar produktionen av testosteron. Även blodstatus analyseras vilket tillsammans med hormonerna ger god bild av hur testosteronproduktionen ser ut.

895 kr

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Vad är testosteron?

Testosteron är ett könshormon som bildas i testiklarna och delvis i binjurarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor. Testosteron bildas även i binjurebarken hos både män och kvinnor. En kvinnas normala testosteronproduktion är relativt jämnt fördelad mellan binjurebarken och äggstockarna under åren då hon är fertil.

Produktionen av testosteron ökar under puberteten hos båda könen, men ökningen är betydligt kraftigare hos män och bidrar till utvecklingen av mannens könsorgan samt att kroppsbehåring och skäggväxt. Testosteron bidrar också en ökad sexlust hos män. Hos kvinnor är den ökade sexlusten under puberteten förmodligen en kombination av ökade halter av både testosteron och det kvinnliga könshormonet östrogen. Den sexuella driften är beroende av testosteron. Även muskelmassa och skelett stärks tack vare hormonet.

Vad betyder ett lågt testosteronvärde?

Testosteron påverkar både humör och energi. Ett lågt testosteronvärde har i flera studier visat sig kunna orsaka bland annat konstant trötthetskänsla och göra oss mer lättirriterade. Sömnbrist och nedstämdhet är ytterligare symptom som kan uppstå på grund av testosteronbrist. Rent vetenskapligt finns större stöd för detta noterat hos män, men forskning pågår även på kvinnliga försöksgrupper.

Fetma, kronisk hjärtsjukdom och reumatiska sjukdomar kan sänka testosteronnivån i kroppen och orsaka onormalt låga nivåer. Rent naturligt sjunker testosteronnivåerna hos både kvinnor och män under medelåldern, och den fortsätter sedan sjunka helt naturligt. Efter 40 kan en frisk person räkna med en ungefärlig nedgång på ungefär 1,2 procent per år.

Varför ska du göra ett testosterontest?

Din testosteronnivå påverkar din livskvalitet och en brist ger diffusa symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet. Symptomen kan vara svåra att påverka om en onormalt låg testosteronnivå är orsaken. Testosteronbrist kan även kopplas till minskad muskelkraft, minskad sexuell lust och försämrad erektionsförmåga

Detta blodprov bör tas på fastande mage innan kl 10 på morgonen. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter måltid. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Vi erbjuder inte analysen testosteron-känslig som man rekommenderar att kvinnor skall ta om de vill mäta sin testosteronnivå


395 kr