Beställ

Vanliga frågor om Covid-19

Vad är Covid-19?

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Infektionen ger oftast symtom såsom snuva, feber, torrhosta, nästäppa, andfåddhet och muskel- och ledvärk men även halsont, huvudvärk och magbesvär förekommer. Lindrigare sjukdomsbild med luftvägssymtom och feber är troligen också vanligt. Coronavirus smittar genom droppsmitta via hostningar och nysningar, direkt genom sekret eller indirekt genom ytor. Inkubationstiden är vanligen cirka 5 dagar men kan variera mellan 2 och 14 dagar. (källa FHM)

Vad erbjuder Werlabs för Covid-19 test?

Just nu kan du välja mellan två Covid-19 test: ett PCR-test med reseintyg och ett Antikroppstest.

  • PCR-testet visar om du har Covid-19 just nu. Testet visar alltså om det finns RNA från SARS-CoV-2 viruset, det virus som orsakar Covid-19.
  • Antikroppstestet är ett serologiskt test som påvisar antikroppar. Testet kan påvisa om en person har genomgått en Covid-19 infektion och därefter bildat antikroppar mot viruset. Werlabs Covid-19 test påvisar förekomsten av IgG antikroppar.

Vem har tillgång till mina resultat?

Vi följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus. Hos Werlabs är du ägare av dina blodprovsresultat. Observera att annan vårdgivare alltid måste ha ditt godkännande för att ta del av dina blodprovsresultat.

För att ge en bättre bild av läget i Sverige kring Covid-19 har vi erbjudit Folkhälsomyndigheten att ta del av vår data om antal personer med tecken till genomgången infektion. Denna data kommer att vara i form av statistik och helt anonymiserad.

Hur vet man om man är symtomfri?

Har du något av följande symtom eller känner dig sjuk är du inte frisk. Då får du inte komma för provtagning.

Symtom inkluderar: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, Illamående, muskel- och ledvärk, lukt- och smakbortfall, diarré.

Hur fungerar reseintyget?

Olika länder kräver att man har intyg som visar ett negativt resultat för pågående Covid-19 infektion. Olika länder har olika tidsgränser då PCR-testet ska utföras. Det är ditt ansvar att undersöka vad för tidsgränser som gäller för ditt resemål.

Werlabs AB tar inget ansvar för om du skulle bli hindrad att genomföra din resa på grund av att intyget inte är utformat på det sätt som landet för av- eller inresa kräver.

Se exempel på reseintyg här.

Hur tar man ett PCR-test?

Ett PCR-test tas antingen via ett svalgprov, alltså från halsmandlar och bakre svalgvägg, eller som ett borstprov från nasofarynx via näsan, då viruset framförallt förökar sig i svalgväggen i början av sjukdomen (NPH-prov).

Vad har testet för specificitet och sensitivitet?

Testet har en specificitet på 100% och en sensitivitet på 90%.

En specificitet på 100% innebär att det inte blir några falskt positiva resultat.

En sensitivitet på 90% innebär att man får 1 falsk negativt resultat av 10 testade som har Covid-19.

Vad är skillnaden mellan ett PCR- och Antigen-test?

Antigen-testet är inte lika känsligt som PCR-tester där man mäter förekomst av virusets RNA. Om 100 personer testade positivt med PCR skulle bara 93 testa positivt med ett antigentest. Skulle man enbart provta personer med relativt större mängder virus, skulle 98 personer av 100 testa positivt med Antigen-testet.

Vad innebär ett positivt eller negativt resultat?

Oavsett vilket resultat du får är det fortsatt väldigt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridningen.

Ett negativt resultat utesluter inte Covid-19 helt och hållet.

Ett positivt resultat innebär att du har Covid-19. Du kommer bli kontaktad av oss för att få information och förhållningsregler.

Vem analyserar testet?

Analysen sker på ett ackrediterat laboratorium.

Vem har tillgång till mina resultat?

Vi följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus. Hos Werlabs är du ägare av dina blodprovsresultat. Observera att annan vårdgivare alltid måste ha ditt godkännande för att ta del av dina blodprovsresultat.

För att ge en bättre bild av läget i Sverige kring Covid-19 har vi erbjudit Folkhälsomyndigheten att ta del av vår data om antal personer med tecken till genomgången infektion. Denna data kommer att vara i form av statistik och helt anonymiserad.

PCR-test med reseintyg

995 kr

Ett PCR-test visar om du har Covid-19 just nu. Testet visar alltså om det finns RNA från SARS-CoV-2 viruset, det virus som orsakar Covid-19.

Provtagningsställen för PCR-test

- Clarion Hotel Amaranten (Stockholm)

- Quality Hotel Panorama (Göteborg)

- Clarion Hotel Malmö Live (Malmö)

Läs mer & beställ

Vad kan testet visa?

Testet visar om du har IgG antikroppar eller inte, det vill säga positivt eller negativt. Man får inte något resultat i siffror. Förekomst av dessa antikroppar talar för genomgången sjukdom.

För att få ett mer tillförlitligt resultat samt för att begränsa möjlig smittspridning på våra utvalda provtagningsställen ska du ha varit symtomfri i 14 dagar för att få ta testet.

Varför ska jag testa mig?

Om man har haft en luftvägsinfektion med feber, hosta, muskelvärk och huvudvärk så kan det vara tecken på influensa, Covid-19 eller en vanlig förkylning. Testet kan påvisa antikroppar mot Covid-19, vilket kan tala för genomgången infektion.

Vi kommer bidra med aggregerad och anonymiserad data till Folkhälsomyndigheten för att kunna få en tydligare bild av hur stor del av samhället som har bildat antikroppar mot viruset.

Hur beställer jag?

Symtomfri: Se till att vara symtomfri i 14 dagar efter debut av symtom för mer tillförlitliga resultat och för att minimera smittspridning.

Beställ: ditt test med e-post eller BankID.

Boka tid: För att minska smittspridning måste du boka tid för provtagning.

Ta ditt prov: Gå till ett utvalt provtagningsställe och ta ditt Covid-19 test.

Resultat: Dina resultat fås inom 2-10 arbetsdagar och levereras till din digitala journal.

Vem kan ta testet?

  • Du ska ha varit symtomfri i 14 dagar för att få ta testet. Detta för mer tillförlitligt resultat samt för att begränsa möjlig smittspridning på våra utvalda provtagningsställen. Vi avråder i dagsläget personer som tillhör riskgrupper från att ta provet då det kan leda till exponering som annars hade kunnat undvikas.
  • Du som är 18 år eller äldre kan ta testet. Tyvärr kan inga personer med skyddade uppgifter eller reserv/samordningsnummer ta testet.
  • Du måste ha ett giltigt svenskt personnummer för att kunna ta testet.

När kan jag ta testet?

Du får endast komma till våra utvalda provtagningsställen om du har varit symtomfri i 14 dagar. Detta av två anledningar:

  • För att ge bäst resultat vid testning, dvs. kroppen ska ha haft tid att utveckla antikroppar.
  • För att minimera risken för smittspridning.

Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

Vad menas med att jag måste vara symtomfri för att ta testet?

Med symtomfri menas att du under de senaste 14 dagarna inte haft några av dessa symtom: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, förlorat lukt-och smaksinne, magbesvär, hudsymtom.

För uppdaterad information kan ni läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida om symtom som kan vara relaterade till Covid-19.

Hur vet man om man är symtomfri?

Har du något av följande symtom eller känner dig sjuk är du inte frisk. Då får du inte komma för provtagning.

Symtom inkluderar: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, Illamående, muskel- och ledvärk, lukt- och smakbortfall, diarré.

Hur tas testet?

Testet tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt provresultat?

Testresultaten kommer oftast mellan 2-4 arbetsdagar efter provtagning och levereras till din digitala journal.

Vid ett reaktivt provsvar tar det mellan 2–10 dagar. Ett reaktivt provsvar innebär att det inte går att avgöra om antikropparna är positiva eller negativa mot viruset. Då går det alltså inte att avgöra om du har haft viruset eller inte.

Hur ska jag tolka mitt provsvar?

Ditt provsvar kommer att visa huruvida antikroppar mot coronavirus har påvisats. Utöver provsvaret kommer du få en tolkning av ditt provsvar skriven av vår läkargrupp och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans med tolkning kommer vi göra vårt yttersta för att besvara några av de vanligaste frågorna om vad ditt provsvar kan betyda för dig.

Det saknas idag kunskap om hur länge antikropparna finns kvar och det är inte säkert att antikropparna ger ett absolut skydd mot sjukdom vid en eventuell framtida exponering för viruset.

När är man smittfri?

Man ska ha haft en stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste behövs en individuell bedömning av behandlande läkare.

Hur länge är jag immun?

Enligt Folkhälsomyndigheten är det idag oklart hur länge man kommer att vara immun efter genomgången infektion. Utifrån tidigare erfarenheter så är bedömningen att immuniteten kvarstår så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Vem står bakom testerna?

Covid-19 serologi

Werlabs erbjuder i samarbete med Unilabs och Synlab Medilab analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

Testet levereras av Abbott. Blodprov tas i armvecket (venöst). Provet skickas sedan till laboratoriet för analys.

Unilabs och Synlab Medilab är kvalitetskontrollerade laboratorier.

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommenderade prestanda.

Vem har tillgång till mina resultat?

Vi följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus. Hos Werlabs är du ägare av dina blodprovsresultat. Observera att annan vårdgivare alltid måste ha ditt godkännande för att ta del av dina blodprovsresultat.

För att ge en bättre bild av läget i Sverige kring Covid-19 har vi erbjudit Folkhälsomyndigheten att ta del av vår data om antal personer med tecken till genomgången infektion. Denna data kommer att vara i form av statistik och helt anonymiserad.

Var kan man utföra sitt Covid-19 Antikroppstest?

Se utvalda covid provtagningsställen.

Är testet godkänt av folkhälsomyndigheten eller annan myndighet?

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommenderade prestanda.

Är testet godkänt av folkhälsomyndigheten eller annan myndighet?

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommenderade prestanda.

Vad är en riskgrupp?

Enligt Folkhälsomyndigheten är riskgrupper personer 70 eller äldre samt personer oberoende av ålder som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid Covid-19.

Jag tillhör en riskgrupp - kan jag ta testet?

Ja, enligt Folkhälsomyndigheten är riskgrupper en prioriterad grupp för provtagning.

Om du misstänker att du har haft sjukdomen kan du tidigast efter 2 veckors symtomfrihet göra ett antikroppstest.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med provtagning. Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.

Hur länge gäller ett positivt antikroppstest?

Baserat på den kunskap vi har idag och att det finns väldigt få rapporter om återinfektion, bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt resultat indikerar skydd mot återinfektion med allvarliga symptom inom en begränsad tidsperiod. Tidsperioden bedöms i nuläget vara upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat.

Vad innebär ett positivt IgG antikroppstest för en symtomfri person, under 70 år, som inte tillhör en riskgrupp?

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär det en minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället.

Det innebär en möjlighet att umgås med andra personer inklusive de som tillhör någon riskgrupp förutsatt att man fortsatt följer de generella rekommendationerna.

Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.

Vad innebär ett positivt IgG antikroppstest för en symtomfri person, över 70 år, eller en person som tillhör en riskgrupp?

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär det en minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället.

Det innebär en möjlighet att umgås med andra personer inklusive andra i någon riskgrupp förutsatt att man fortsatt följer de generella rekommendationerna.

Det kan i första hand röra sig om att umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner på samma sätt som personer utanför riskgrupp gör.

Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.

Jag har haft Covid-19 men mitt antikroppstest är negativt, hur kan det komma sig?

Ett negativt svar betyder att vid testtillfället inte fanns några antikroppar eller att nivån av antikroppar var så låg att den inte kunde mätas.

Alla bildar inte antikroppar efter genomgången Covid-19. Ett negativt IgG antikroppssvar utesluter inte genomgången infektion.

Om du nyligen haft symtom förenliga med Covid-19 kan det vara aktuellt med ett nytt prov om några veckor.

Jag har tidigare fått ett positivt antikroppstest men har nu ett negativt test, hur kan det komma sig?

Med tiden finns det en risk att individens antikroppsnivåer mot covid-19 avtar så att vissa personer som tidigare haft påvisbara antikroppar senare testar negativt.

(källa: Folkhälsomyndigheten)

Covid-19 Antikroppstest

750 kr

Mäter förekomsten av antikroppar (lgG). Ger dig svaret på om du har haft Covid-19.

Covid-19 Antikroppstest provtagningsställen

Enbart tillgängligt i vissa städer. Klicka här för en lista på städer.

Läs mer & beställ