PEth - Alkoholkonsumtionstest

PEth är ett test för alkoholkonsumtion. PEth-bildningen efter alkoholintag beror på mängden alkohol som konsumeras men med individuell variation varför det är svårt att identifiera ett exakt gränsvärde som skiljer ”normalbruk” från överkonsumtion. Däremot är markören mycket användbar för att skilja total nykterhet (inget PEth) från alkoholkonsumtion (något PEth), samt vid behandlingsuppföljning. PEth introducerades som ett test för ”alkoholmissbruk”, men nyare studier utförda med känsligare mätteknik har visat att även enstaka större intag (”berusningsdrickande”) kan generera en mätbar PEth-nivå redan inom något dygn. I en annan studie kunde PEth påvisas i mer än hälften av alla prov från vanliga blodgivare, om än mestadels i låg nivå. Halveringstiden för PEth är angiven till cirka fyra dygn.